Code Verantwoordelijk Marktgedrag ‘super-polderproduct’

25 mei 2011 nam minister Henk Kamp (SZW) de Code Verantwoordelijk Marktgedrag voor de schoonmaak- en glazenwassersbranche in ontvangst. De aanbieding vond plaats in perscentrum Nieuwspoort in Den Haag. Niet alleen de pers maar ook andere belangstellenden en belanghebbenden uit de branche waren erbij aanwezig.

Kees Blokland, voorzitter van de commissie Code Verantwoordelijk Marktgedrag begon met een toelichting op de code: ‘De Code Verantwoordelijk Marktgedrag is een unieke samenwerking van alle betrokken partijen – werkgevers, werknemers, opdrachtgevers en intermediairs. Polderder kan niet.

‘Met de code willen we de marktwerking in de schoonmaak- en glazenwassersbranche verbeteren. Het is geen pleidooi tegen aanbesteden, maar een oproep om te stoppen met inschrijven tegen de laagste prijs.

‘Het is nodig en het kan. Ik ben ervan overtuigd dat we in de schoonmaak iets kunnen veranderen. En andere branches kijken mee.’

Reactie minister Kamp

Minister Henk Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid reageerde positief: ‘Deze code spreekt mij zeer aan’, zei hij. ‘Het is inderdaad een super-polderproduct en dat bedoel ik positief. Verschillende invalshoeken en verschillende belangen zijn bij elkaar gehaald om te kijken hoe het beter kan.

‘Ik ben niet zo geïnteresseerd in de zorgen van mensen vanwege hun bonus. Groepen voor wie het niet vanzelf komt, dáár moet je als overheid extra aandacht voor hebben. De commissie heeft zich er niet met een Jantje van Leiden afgemaakt. Het is een goed doordacht plan, dat tot in detail is uitgewerkt. Ik blijf de ontwikkelingen volgen. Ook in de Tweede Kamer wordt meegekeken. Mogelijk kan de code ook iets voor andere branches betekenen.’

Samenwerking ‘cruciaal voor gemeenschappelijk succes’

Volgens Jos Nijhuis, president-directeur van Schiphol Group is de samenwerking ‘cruciaal voor gemeenschappelijk succes.’ Hij vindt goed opdrachtgeverschap onderdeel van verantwoordelijk marktgedrag. ‘De prijsspiraal is doorbroken’, denkt hij.

Tijdens de vragenronde sprak Nijhuis zelfs uit dat opdrachtgevers die zich niet aan de code houden geboycot zouden moeten worden door schoonmaakbedrijven. Andersom moeten opdrachtgevers hun schoonmaakbedrijf aan gemaakte afspraken houden.

Code formeel niet dwingend

Hans Simons, voorzitter OSB, voegt daar nog aan toe dat ‘de code is wat de code gaat doen’. Hij dankte de commissieleden en sprak over een ‘uniek moment’. Op de vraag of er ook sancties liggen op het niet nakomen van afspraken, antwoordde Simons dat de code formeel niet dwingend is. De code moet verandering van gedrag tot gevolg hebben.

‘Naming and shaming is effectiever bij verandering van mentaliteit dan sancties’, zei hij.

Gevolg van ‘unieke’ stakingen

Anja Jongbloed van FNV Bondgenoten voegde daar aan toe dat de unieke afspraken een gevolg zijn van unieke stakingen: ‘Voor het eerst werd er gestaakt bij opdrachtgevers en niet bij de eigen werkgever.’

Tot slot bedankte zij juist de schoonmakers. Zij benadrukte dat er zonder tegenmacht van mensen nu helemaal geen code was geweest. ‘Tegenmacht komt uit de mensen zelf.’
Op de vraag wanneer de code ingevoerd moet zijn, was het antwoord: ‘Gisteren.’

www.osb.nl
www.fnvbondgenoten.nl
www.caoschoonmaak2012.nl

Uit: Professioneel Schoonmaken 6, 2011
Fotografie: Peter Hilz

Reageren?