Glazenwasserscolumn: Professioneel versus crimineel

Michiel de Reus OSB AWOG

Door: Michiel de Reus, bestuurslid van het OSB-segment AWOG

Mijn ervaring is dat glazenwassers voor de zakelijke of particuliere dienstverlening over één kam worden geschoren. Vooral de consument ziet geen verschil, want alle glazenwassers wassen toch ramen?

Maar dan komt Rambam. Een consumentenprogramma op NPO 3. Tja, de mannen van Rambam deden zich voor als glazenwassers in de particuliere markt om de jarenlange misstand – het glazenwassen tegen dumpprijzen door criminele organisaties – in dit marktsegment aan de orde te stellen. Dat deze ‘glazenwassers’ ondeskundig waren, bleek wel uit hun voorkomen. De professionele glazenwasser zag direct aan hun was- en klimmateriaal dat de Rambam-jongens geen échte glazenwassers waren. Maar de criminele glazenwasser, die de Rambam-glazenwassers uit hun wijk wilde verjagen, zag dat verschil niet. Dat zegt genoeg over het kennisniveau van die criminele vaklui.

Goed dat Rambam aandacht besteedt aan criminele glazenwaspraktijken. Jammer dat het programma onvoldoende laat zien dat zelfs consumenten bedreigd worden: ‘U hebt die andere glazenwasser? Stoppen of je ramen gaan er uit!’

Wijs mensen op hun verantwoordelijkheid

Wat kunnen de professionele, bonafide, particuliere glazenwassers, die zijn geregistreerd in het Glazenwassersregister (GWR), hier tegen doen? In mijn gecertificeerde glazenwasbedrijf heb ik vooral zakelijke, maar ook enkele particuliere klanten. Bij het eerste contact neem ik altijd de tijd om de voor- en nadelen van een criminele en bonafide glazenwassers uit te leggen. Ik wijs hen als opdrachtgever op hun aansprakelijkheid en verantwoording in de keten. Ze blijven in alle gevallen ‘werkgever’. Dat betekent dat ze verantwoordelijk zijn voor de mensen die aan het werk zijn in en om hun gebouw of huis. Gelukkig merk ik, zowel in de zakelijke als in de particuliere markt, dat mijn advies (gedragen door mijn kennis als SVS-docent) effect heeft en dat men bereid is een passende prijs te betalen voor een eerlijke dienstverlening.

Goede en slechte voorbeelden

Het kan namelijk verkeerd gaan. Recentelijk is de eigenaar van een schildersbedrijf, dat werkzaamheden voor een particulier uitvoerde, beboet. Hij huurde mensen in zonder werkvergunning. Het schildersbedrijf én de woningeigenaar (opdrachtgever = werkgever) kregen een boete van duizenden euro’s.

Gelukkig gaat het ook goed. Een woningcoöperatie in het oosten van Nederland heeft gekeken naar de juridische ketenaansprakelijkheid als het gaat over het inzetten van verkeerde arbeidsmiddelen bij glazenwaswerkzaamheden. Er mag voortaan alleen nog met osmose en de stokmethode gewassen worden zoals het bedoeld is: in uitzonderlijke situaties. Soms hebben strenge regels en certificering toch effect!

Reageren?