Beter lezen en schrijven op de werkvloer

Beter lezen en schrijven

In de Code Verantwoordelijk Marktgedrag staat ‘Bedrijven stimuleren de opleiding en ontwikkeling van hun medewerkers. Prioriteit wordt gegeven aan de basisopleiding voor het vak, opleiding Nederlandse taal en veiligheidstraining.’ De reden dat dit in de code staat is dat goede lees- en schrijfvaardigheden op de werkvloer de professionaliteit, de kwaliteit en de veiligheid van uw bedrijf vergroten.

‘Ik ben mijn bril vergeten’, of ‘Kan jij dat formulier even voor mij invullen?’ Herkent u dit soort uitspraken van werknemers? Het kan zijn dat u laaggeletterde werknemers in dienst heeft.

Mensen die onvoldoende vaardig zijn in lezen, schrijven en rekenen kunnen hun werk niet veilig uitvoeren en kunnen niet optimaal functioneren in de maatschappij. Om bedrijven te helpen met het aanpakken van laaggeletterdheid op de werkvloer vernieuwde Stichting Lezen & Schrijven onlangs het startpakket Taalkracht voor bedrijven.

Werkgevers grote rol bij bestrijding laaggeletterdheid

Omdat werkgevers een grote rol kunnen spelen in de bestrijding van laaggeletterdheid, wil Stichting Lezen & Schrijven bedrijven graag helpen bij het enthousiasmeren en scholen van werknemers. Daarom ontwikkelde de stichting in 2005 het startpakket Taalkracht voor bedrijven.

De afgelopen jaren hebben tal van bedrijven hier goede ervaringen mee opgedaan. Op veler verzoek is het startpakket in 2011 vernieuwd.

Tips en digitale instrumenten

Taalkracht voor bedrijven bevat tips en handige digitale instrumenten voor directieleden, hr-managers, communicatiemanagers en mvo-managers om direct aan de slag te gaan met een aanpak van laaggeletterdheid.

Zo is er een voorbeeldbrief om werknemers te informeren over scholingsmogelijkheden, een presentatie om de directie enthousiast te maken voor een interne aanpak van laaggeletterdheid, de door FNV ontwikkelde Taalscan om het lees- en schrijfniveau van werknemers te bepalen en een gespreksleidraad voor een sollicitatie- of functioneringsgesprek.

Bedrijven kunnen het startpakket Taalkracht voor bedrijven gratis aanvragen (zolang de voorraad strekt) via www.taalwerkt.nl of via info@lezenenschrijven.nl

CSU

Schoonmaakbedrijf CSU is al enige tijd bezig met de interne aanpak van laaggeletterdheid. Samen met vakbond CNV sloot CSU in juni 2008 een convenant om structurele hulp te bieden bij laaggeletterdheid onder medewerkers. Het doel van het convenant is: het aantal werknemers binnen CSU dat niet kan lezen en schrijven met zestig procent terugdringen in 2015.

Uit: Professioneel Schoonmaken 7-8, 2011
Tekst: Marlies Olthuis, themamanager Bedrijven, Stichting Lezen & Schrijven

Reageren?