Koos Stuyvers: Veiligheid

Professioneel Schoonmaken 9, 2011

Veilig en gezond werken. Een must voor iedereen. Zeker ook voor de glazenwasser. In de zomermaanden is er weer een grote stap gezet in de verbetering van de voorwaarden om veilig te kunnen werken.

Het nieuwe Bouwbesluit

Het nieuwe Bouwbesluit is immers definitief vastgesteld. Daarin is opgenomen dat de veiligheidsvoorzieningen meegenomen worden in de ontwerpfase van een gebouw. Een aanvraag bouwvergunning wordt niet langer goedgekeurd als de voorzieningen niet op orde zijn.

De mogelijkheden om veiliger te kunnen werken zullen hierdoor bij nieuwe gebouwen verbeteren. Dat is een enorme winst in veiligheid voor glazenwassers en gevelbehandelaars (en voor alle andere onderhoudsmensen die op hoogte aan, op of in gebouwen werken).

Architecten hebben behoefte aan informatie

In de praktijk betekent bovenstaande dat architecten, projectontwikkelaars, gebouweigenaren en ambtenaren van bouw- en woningtoezicht behoefte hebben aan nauwkeurige informatie over veiligheidsvoorzieningen.

Uw branchevereniging OSB speelt ook daarin een vooraanstaande rol. OSB trekt met een beperkt aantal andere partijen deze kar. Voor bijeenkomsten, opleidingen, cursussen van genoemde doelgroepen zal vanuit de onderhoudsbranches kennis worden aangeleverd.

Succesvolle lobby van OSB

Daarmee bewijst OSB wederom dat het een proactieve vereniging is waarin leden de weg goed kennen. De vereniging heeft een groot netwerk en kan daardoor in de lobby daadwerkelijk goede veranderingen tot stand brengen. Lobbyen betekent vaak langetermijntrajecten. Het vraagt veel inzet, tijd en vernuft van vele betrokkenen. Zonder dat er een garantie op succes is. Het succes is in deze door de inspanningen van OSB behaald.

Als voorzitter van OSB-segment Awog en bestuurslid van OSB ben ik dan ook trots op de bereikte resultaten. Er is hard aan gewerkt en een concreet en zeker ook uitstekend resultaat behaald!

Koos Stuyvers
Voorzitter OSB-segment AWOG

Reageren?