Column Carolien Brederije: Voorkom torenhoge boetes

 

Dat het verboden is een buitenlandse werknemer arbeid te laten verrichten zonder geldige tewerkstellingsvergunning (TWV) is de meeste werkgevers wel bekend. Dat ook “inleners” hoge boetes kunnen ontvangen voor het inhuren van een vreemdeling komt echter vaak als een verrassing.

Voor wie geldt de Wet arbeid vreemdelingen?

De Wet arbeid vreemdelingen (Wav) regelt wie arbeid mag verrichten in Nederland. Zo mogen EU-burgers, met uitzondering van Kroaten, arbeid verrichten in Nederland en hebben zij geen tewerkstellingsvergunning nodig. Voor andere migranten is een tewerkstellingsvergunning nodig, tenzij zij tot een uitgezonderde categorie behoren.
De Wav kent een bijzonder ruim werkgeversbegrip: degene die de vreemdeling feitelijk arbeid laat verrichten wordt gezien als werkgever en kan een boete ontvangen bij overtreding van de Wav. Het is hierbij voldoende dat de werknemer de arbeid verricht in opdracht of in dienst van de werkgever, het bestaan van een gezagsverhouding of een arbeidsovereenkomst is niet relevant. Het komt dan ook vaak voor dat meerdere werkgevers in de keten een boete opgelegd krijgen bij illegale tewerkstelling. Zo zijn in een zaak uit 2010 zowel het distributiebedrijf als de uitgevers van een dagblad als werkgever aangemerkt van een bezorger die geen tewerkstellingsvergunning had.

Waar moet u op letten bij het inhuren van buitenlandse werknemers?

De boete voor een werkgever, ongeacht waar deze zich bevindt in de keten, kan oplopen tot 12.000 euro per illegaal tewerkgestelde werknemer met daarbij de mogelijkheid van aanvullende boetes van 2.250 euro voor schending van administratieplichten. Kortom, indien u gebruikmaakt van een uitzendbureau of een (onder)aannemer is het van groot belang dat u goed nagaat dat de partij waarmee u werkt over de juiste papieren beschikt. We raden werkgevers die werknemers inlenen aan om hierover schriftelijk afspraken te maken. Daarnaast is het uw wettelijke plicht als werkgever om de identiteit van de ingeleende buitenlandse arbeidskracht vast te stellen en een afschrift van het paspoort of het vreemdelingendocument in uw administratie op te nemen. Hoewel u als inlener volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) zonder toestemming geen afschrift van het identiteitsbewijs van een Nederlander of een Unieburger in uw administratie mag opnemen, bent u in het geval van een werknemer van buiten de EU nu juist verplicht dit wel te doen. Om er zeker van te zijn dat uw bedrijf conform de wetgeving opereert, adviseren wij u protocollen op te stellen voor het vaststellen van de identiteit van (ingeleende) buitenlandse werknemers.

Carolien Brederije is partner bij Valegis Advocaten in Den Haag en Amsterdam. Zij adviseert ondernemers uit binnen- en buitenland op het gebied van arbeidsrecht.
Informatie: www.valegis.com, Twitter @ValegisLawyers

Reageren?