Koos Stuyvers: Druk op de ketel

Professioneel Schoonmaken 11, 2011

In bijna alle branches piept het en kraakt het. Steeds weer merken we dat alles maar goedkoper moet. En door deze eenzijdige benadering zie je dat er te veel druk op de ketel dreigt te komen. In de schoonmaakbranche zijn we daarom met een Code Verantwoordelijk Marktgedrag gekomen.

Een code die voor realiteitszin moet zorgen. Wel bekend en hopelijk gaat iedereen deze code op een positieve wijze uitdragen. Het is geen tijd voor discussie, het is tijd voor verandering. Anders komt er te veel druk op de ketel…

Veiligheid onder druk

In toenemende mate constateert de technische commissie van OSB-segment Awog dat ook de veiligheid onder druk komt te staan. Er wordt bezuinigd op materialen, die essentieel zijn voor de draagkracht van bijvoorbeeld gevelonderhoudsinstallaties.

De installaties, die tegenwoordig op de markt worden gebracht, zijn over het algemeen van een beduidend lagere kwaliteit. Gebruiksgemak en veiligheid zijn geen prioriteit. En eens komt het moment dat de ketel ontploft…

Gevelonderhoudsinstallatie niet goed te benaderen

We zien ook dat bij de keuring van installaties niet of nauwelijks meer wordt gekeken naar de veilige toegangsweg. Dat is toch zeer bijzonder. In de hedendaagse praktijk kan een gevelonderhoudsinstallatie goedgekeurd worden zonder dat je deze installatie op een veilige wijze kunt benaderen.

Waar zijn we dan mee bezig? Is het zo moeilijk om het belang van veiligheid voor onze mensen te blijven zien? Dat zou toch voorop moeten staan.

Discussies over veiligheid

Ook wat betreft andere onderwerpen zoals harnasgordels en middenrails worden discussies over veiligheid gevoerd. Misschien een ideetje voor andere branches (onder anderen leveranciers van werkmiddelen) om ook grenzen te gaan stellen aan wat wel en wat niet verantwoord is.

Om de ramen veilig te kunnen blijven wassen, zullen alle partijen hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Waarom zouden er immers ongevallen moeten gebeuren voordat men veiligheid voorop stelt?

Koos Stuyvers
Voorzitter OSB-segment AWOG

Reageren?