Gemeente Utrecht zet aanbesteding stop

Code Verantwoordelijk Marktgedrag

De Gemeente Utrecht heeft na zorgvuldige overweging de aanbesteding inzake resultaatgerichte schoonmaakdiensten stopgezet. Deze openbare aanbesteding is in oktober 2011 gepubliceerd. Er vindt op dit moment een heroverweging plaats op welke andere manier de opdracht opnieuw in de markt gezet kan worden.

Laagste prijs

Naar aanleiding van de openbare aanbesteding heeft de Commissie Code Verantwoordelijk Marktgedrag bij de gemeente  aangedrongen op een gesprek. In de aanbesteding werd het gunningscriterium ‘laagste prijs’ gehanteerd. En dat is niet conform de Code Verantwoordelijk Marktgedrag.

De Dienst Ondersteuning Concerninkoop van Gemeente Utrecht heeft half november 2011 met twee commissieleden een gesprek gehad over het in de aanbesteding gebruikte gunningscriterium en wat de Code Verantwoordelijk Marktgedrag daarover zegt.

Gemeente was niet bekend met code

De gemeente was niet bekend met de code en wilde bedenktijd om de aanbesteding en gunningscriterium te heroverwegen. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat de aanbesteding op 1 december 2011 is stopgezet.

De commissie is verheugd dat, na het Ashram College, een tweede opdrachtgever zijn mening bijstelt nadat hij informatie over de code heeft ontvangen.

Net als het Ashram College heeft ook Gemeente Utrecht in het gesprek met de commissieleden nieuwe informatie ontvangen over de gunningscriteria ‘laagste prijs’ en ‘economisch meest voordelige inschrijving’. Deze informatie heeft geleid tot andere standpunten en tot het stopzetten van de aanbestedingsprocedure.

Gemeente Cromstrijen handhaaft wel ‘laagste prijs’

Dit in tegenstelling tot de Gemeente Cromstrijen, die de aanbesteding met gunningscriterium ‘laagste prijs’ heeft gehandhaafd. Ondanks diverse gesprekken met verschillende commissieleden, ondanks uitvoerige informatie over het gunningscriterium ‘economisch meest voordelige inschrijving’ én ondanks concrete handreikingen om de aanbestedingsprocedure te herzien.

Het morele appel van de commissie om conform de Code Verantwoordelijk Marktgedrag te handelen heeft bij deze gemeente helaas niet geleid tot enige verandering in de aanbestedingsprocedure.

Informatie: www.codeverantwoordelijkmarktgedrag.nl

Reageren?