OSB: Werkgevers initiatief bij CAO Schoonmaak

CAO Schoonmaak

Tijdens de tweede CAO-ronde in de schoonmaakbranche hebben de werkgevers ondanks de huidige economische crisis, krimp in de markt en forse bezuinigingen het initiatief genomen met een significant voorstel, zo meldt OSB.

3 procent

Werkgevers spraken over een mogelijke investering van 3 procent voor een sterke en aantrekkelijke branche. Dit komt neer op zo’n 50 miljoen euro te besteden aan loon, pensioen en reiskosten. Dit is het dubbele percentage in vergelijk met vergelijkbare CAO’s die nu worden afgesloten.

Vakbonden lijken vast te houden aan eisen

Vakbonden lijken vooralsnog vast te houden aan een eisenpakket wat neer komt op ruim 200 miljoen euro extra kosten. De CAO-onderhandelingen worden volgende week voortgezet.

Bij de huidige CAO-onderhandelingen willen de werkgevers een trendbreuk creëren door niet tegen elkaar maar met elkaar tot overeenstemming te komen. Dit is ook in lijn met de manier waarop de unieke Code Verantwoordelijk Marktgedrag is gemaakt.

Dialoog

Deze is tot stand gekomen door een samenwerking tussen vakbonden, intermediairs, werkgevers en opdrachtgevers. In lijn met deze trend hebben de werkgevers het initiatief genomen de dialoog aan te gaan in een voorstel.

Realistisch aanbod

Anton Witte, 1e onderhandelaar OSB: ‘Ik ben blij dat de onderhandelingen zijn gestart met het onderling aanbieden van Sinterklaasletters en stokbrood met kaas. Dat tekent de intentie om in deze moeilijke tijden samen tot reële afspraken te komen.

‘Wij hebben een zeer realistisch bod gedaan in het licht van de huidige crisis. Laten we volgende week in het belang van onze schoonmakers als werkgever en als vakbonden de juiste haalbare keuzen maken.’

Informatie: www.osb.nl

Tags:,

Reageren?