Weer mager jaar voor facilitaire dienstverleners

Het nieuwe werken

Na een matige eerste helft in 2011 met een omzetgroei van circa 0,7%, zal de tweede helft van dit jaar voor facilitair dienstverleners een lichte omzetdaling laten zien. De omzet staat weer onder druk omdat klanten in een nieuwe ronde van kostenbesparingen proberen de huidige economische teruggang het hoofd te bieden.

Na een matige eerste helft in 2011 met een omzetgroei van circa 0,7%, zal de tweede helft van dit jaar een lichte omzetdaling laten zien. 2011 zal – na twee matige jaren 2009 en 2010 – voor facilitaire dienstverleners een mager jaar worden.

Dit staat in de sectormonitor Zakelijke Dienstverlening van ABN AMRO van november 2011.

Minder conjunctuurgevoelig

Op zich is de branche door het werken met jaarcontracten minder conjunctuurgevoelig, maar het bereiken van hogere (kostendekkende) prijzen in de jaarlijkse onderhandelingen is lastig. Bepalend voor 2012 zijn dan ook de contractonderhandelingen die nu lopen over de verdeling van opdrachten en de tarieven voor volgend jaar.

Concurrentie leidt tot structureel lage marges

De jaarlijkse strijd om opdrachten van vooral de grotere klanten zorgt voor een continue druk op de tarieven. Omdat daarnaast de grootste kostenpost – de loonkosten – per definitie elk jaar stijgt, kenmerkt de facilitaire dienstverlening zich met een relatief lage gemiddelde marge.

Bedrijfsresultaat schoonmaak tussen 4 en 6 procent

Het bedrijfsresultaat als percentage van de omzet schommelt voor schoonmakers en beveiligers door de jaren tussen de 4 en 6%. De hoge concurrentie dwingt ondernemers in de branche continu te sturen op efficiency; vaak leidt dit tot fusies en overnames.

De bestaande langetermijntrend van schaalvergroting in de facilitaire dienstverlening wordt gedreven door de hoge concurrentie en de groeiende noodzaak een landelijke dekking te kunnen bieden. Grote bedrijven eisen steeds vaker dat één opdrachtnemer alle vestigingen kan bedienen.

Concentratiegraad schoonmaakbranche lager

Voor kleinere regionale spelers betekent dit dat zij vaak automatisch buiten de boot vallen bij deze onderhandelingen. De concentratiegraad in de schoonmaakbranche is lager dan in de beveiliging doordat de toetredingsdrempel voor beveiliging hoger ligt in verband met benodigde certificaten.

Multiservices

Naast het samengaan van identieke bedrijven, is er ook een trend van samenvoegen van verschillende diensten (multiservices). Grote dienstverleners combineren verschillende diensten in één bedrijf om zo opdrachtgevers beter te kunnen bedienen. Er zijn echter grenzen aan deze strategie.

Afname volumes door Het Nieuwe Werken

Naast de positieve groeiverwachtingen voor het multiservices-concept, zijn de meningen verdeeld over de synergievoordelen ervan. Toch zal de markt in beweging moeten komen aangezien Het Nieuwe Werken zorgt voor structureel afnemende opdrachtvolumes in het bedrijfsleven en bij de overheid. Een krimpende markt vraagt om nieuwe strategieën: focus op groeisectoren als de zorg en omzetgroei door overnames in het buitenland.

Bron: www.factomagazine.nl

Reageren?