Rijksuniversiteit Groningen herziet aanbesteding

Code Verantwoordelijk Marktgedrag

Vorige maand heeft de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) een openbare aanbesteding gedaan van 260.000 m2. De RUG heeft besloten de opzet van de aanbesteding te wijzigen.

De RUG komt tot het besluit om de aanbesteding te herzien na onder meer een constructief gesprek met de Commissie Code Verantwoordelijk Marktgedrag.

Niet in overeenstemming met huidige ontwikkelingen

De RUG is van mening dat het opgestelde aanbestedingsdocument niet in overeenstemming is met de huidige ontwikkelingen in de schoonmaakbranche. De RUG kiest er voor om in een nieuwe aanbestedingsprocedure de kwalitatieve gunningscriteria beter in de aanbesteding tot uitdrukking te laten komen.

De commissie is verheugd dat de RUG de aanbesteding, op basis van deze grondslagen, intrekt.

Informatie: www.codeverantwoordelijkmarktgedrag.nl

Reageren?