Frisse Scholen Toets: regie over binnenmilieu

hygiëne op basisscholen

De Frisse Scholen Toets is een nieuw instrument, waarmee scholen en gemeenten de regie houden over de energiezuinigheid en een goed binnenmilieu, van ontwerp tot en met de oplevering. De toets is ontwikkeld door Agentschap NL in opdracht van BZK.

De afgelopen jaren zijn al belangrijke stappen gezet met het verbeteren van binnenmilieu en energiebesparing in scholen. Scholen en gemeenten hebben geïnventariseerd, geanalyseerd en met extra hulp van de rijksoverheid geïnvesteerd.

Programma van Eisen geen garantie

Na de oplevering van een nieuw schoolgebouw blijkt de energiezuinigheid en het binnenmilieu vaak niet aan de verwachtingen te voldoen. Voor de bouw of renovatie van een Frisse School is het van belang een goed Programma van Eisen (PvE) op te (laten) stellen.

Als formele opdrachtgever en direct belanghebbende maken scholen daarmee duidelijk aan welke eisen hun voorstellen dienen te voldoen. Het stellen van eisen biedt nog geen garantie voor een goed eindresultaat.

Met de Frisse Scholen toets houdt u regie

Met behulp van de Frisse Scholen Toets houdt u de regie over de energiezuinigheid en een goed binnenmilieu, van ontwerp tot en met de oplevering.

GebouwGezondheidmonitor van OSB voor scholen

In nummer 11 van dit jaar publiceerde PS een artikel over de GebouwGezondheidmonitor die OSB samen met TU Eindhoven ontwikkelt. Deze monitor is een instrument voor schoonmaakbedrijven om samen met scholen het binnenmilieu te verbeteren.

Informatie: www.agentschapnl.nl

Reageren?