Ahrend 300e partner 1 mln druppels

1 miljoen druppels

Ahrend heeft zich als driehonderdste organisatie aangesloten bij het duurzaamheidsproject 1.000.000 druppels. Gezamenlijk proberen deze organisaties om voor eind 2012 een miljoen mensen te bereiken met een boodschap van duurzaamheid. Doel is om deze mensen bewuster te maken van hun eigen rol in duurzaamheid.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een wezenlijk onderdeel van de bedrijfsvoering van Ahrend. MVO betekent aandacht hebben voor people, planet en profit
in hun onderlinge samenhang.

Op deze gebieden heeft Ahrend een uitstekende staat van dienst. “Wij willen onze prestaties voortdurend verbeteren, gebruikmakend van nieuwe
inzichten en nieuwe technologieën. Daarbij staan ons heldere en kwantificeerbare doelen voor ogen.”

In 2020 CO2-neutraal

Ahrend stelt zichzelf ten doel in 2020 CO2-neutraal te produceren en de volledige productkringlopen te sluiten. “MVO moet in alle facetten zodanig zijn ingebed in onze organisatie dat zij een tweede natuur wordt; niet alleen bij onze medewerkers, maar ook bij toeleveranciers
en afnemers.”

Bewuster duurzaam

1.000.000 druppels zorgt er niet alleen voor dat een miljoen mensen bewuster met duurzaamheid omgaan, maar levert ook directe voordelen voor de deelnemende organisaties. Organisaties die duurzamer willen opereren, hebben als uitdaging om al hun eigen medewerkers duurzamer te laten denken en doen.

1.000.000 druppels richt zich rechtstreeks tot de medewerkers van de deelnemende organisaties. Op deze manier wordt de organisatie duurzamer van binnenuit. Ook worden er door de deelnemende organisaties kennis en ervaringen uitgewisseld, waardoor een duurzame kennisbank ontstaat.

Informatie: www.eenmiljoendruppels.nl

Reageren?