Implementatie OSB-Keurmerk

OSB

Tijdens de ALV op 15 december heeft een groot aantal leden van OSB aangegeven graag aan de slag te willen gaan met het Keurmerk om daarmee de branche transparanter en beter te maken.

Het Keurmerk bevat de NEN 4400-1 norm en onderschrijft de Code Verantwoordelijk Marktgedrag. OSB maakt het Keurmerk schoonmaakspecifiek door onder meer de opname in het Keurmerk van de huidige lidmaatschapseisen en enkele OSB plus eisen.

Communicatie-offensief

Hoe gaat OSB in 2012 aan de slag met de implementatie? De feitelijke toetsing van de norm vindt pas plaats tijdens of na de zomer. Het komend half jaar staat wat de OSB betreft in het teken van een fors communicatie offensief om iedereen zo goed mogelijk te informeren en te ondersteunen bij de invoering van het OSB-Keurmerk.

Januari

Begin januari starten we het nieuwe jaar goed door de site www.osb-keurmerk.nl van start te laten gaan. Op deze site vindt u alle benodigde informatie over het Keurmerk.

Later in januari maken we ook duidelijk welke operationele afspraken wij hebben gemaakt met certificerende instellingen. Wacht dus nog even op deze informatie voordat u afspraken maakt met een certificerende instelling.

Ook installeren we een telefonische helpdesk waar iedereen terecht kan met vragen.

Februari/maart

Er worden in februari/maart in het gehele land regiobijeenkomsten georganiseerd over de wijze waarop bedrijven het Keurmerk kunnen implementeren. Ook vertellen inspecteurs over de wijze waarop ze gaan auditten. Tevens is OSB van plan om ook bezoeken bij bedrijven af te leggen om in te gaan op specifieke vragen.

De samenvatting van het Keurmerk is in januari van de site te downloaden. Ook de complete tekst van de NEN 4400-1 norm stelt OSB digitaal ter beschikking aan alle leden. De tekst van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag is te downloaden van www.codeverantwoordelijkmarktgedrag.nl.

Informatie: www.osb.nl, www.osb-keurmerk.nl

Reageren?