Charles Scholte over hoe SVS van een stichting een BV werd

Charles Scholte, directeur SVS

Dit jaar bestaat SVS 35 jaar. Het opleidingsbureau begon eind jaren ’70 als onderdeel van het Bouwcentrum. Het ging in 1992 als stichting zelfstandig verder, tot het in 2009 haar monopolypositie als brancheopleider kwijtraakte en een BV werd.

Tegelijkertijd werden werkgevers via de cao verplicht de Basisopleiding Schoonmaak aan te bieden aan medewerkers. De grote hoos van aanmeldingen bleef echter uit. Hoog tijd voor een gesprek en een fotoshoot in het onderwijsmuseum met directeur Charles Scholte.

Hoe is SVS geworden tot wat het nu is?

‘SVS is 1977 opgericht door werkgevers en werknemers. Het werd in eerste instantie ondergebracht bij het Bouwcentrum, een bouwkundig adviesbureau. Daar had men al kader- en managementopleidingen voor de schoonmaak, en daar kwamen vakopleidingen bij.

‘SVS groeide snel. Men vond het professionaliseren van medewerkers belangrijk en was bereid daarin te investeren. Een scholingsheffing in de cao zorgde ervoor dat schoonmaakmedewerkers veelal kosteloos opgeleid konden worden.

‘In 1992 werden we losgeweekt en ging het als zelfstandig brancheopleidingsinstituut verder. Tot 2009. Dat jaar was een keerpunt.

Gezonde concurrentie leidt tot beste resultaat

‘Tot 2009 kon de branche voor vakopleidingen uitsluitend bij ons terecht. Dit werd als gedwongen winkelnering ervaren. Gezonde concurrentie leidt bovendien tot de beste kwaliteit. SVS werd een BV en zo ontstond een commercieel bedrijf dat zichzelf staande moest houden.

‘Van een aanbodgerichte organisatie werden we een vraaggerichte organisatie. De klant kwam centraal te staan. Wij moesten zelf achter klanten aan; die hadden nu een keuze. Al snel kwamen Carling Opleidingen en Advisionair op de markt. Niet alleen de klant, maar ook onze docenten konden nu voor een andere opleider kiezen. Dat heeft niet één docent gedaan. Daar ben ik trots op.’

Wat heeft de omwenteling van stichting naar BV betekend?

‘In het eerste jaar waren het voor ons onzekere omstandigheden. Daardoor waren we protectionistisch. We hadden de neiging onze opleidingen te beschermen en af te schermen.

‘Dat hebben we nu helemaal losgelaten. We hebben ervaren dat we sterk genoeg zijn en dat geeft zelfvertrouwen. Wil een klant zelf opleiden? Prima, wij helpen hem daarbij. We leiden hun docenten op, leveren lesmaterialen, nemen examens af en blijven vervolgens volop bij de klant in beeld. Als er dan iets is, dan zijn wij de eerste die ze bellen.

Geen opleidingsleverancier maar partner

‘We profileren ons niet meer als leverancier van opleidingen, maar als opleidingspartner. Dat bevalt ons goed. Samen naar oplossingen zoeken. We denken veel meer met de klant mee. Niet genoeg deelnemers voor een groep? Vroeger kon de groep dan niet van start gaan, maar tegenwoordig vinden we een oplossing.

‘De omwenteling betekende ook afscheid nemen van medewerkers, en nieuwe medewerkers aannemen. Er moest een nieuwe wind waaien. Dat heeft heel goed gewerkt. Het is nu echt anders bij SVS. Er zit vaart, energie en dynamiek in het bedrijf, de klantvraag staat centraal.

Omwenteling positieve impuls

‘De omwenteling is een positieve impuls geweest. Natuurlijk moesten we herpositioneren, maar ik heb het vooral altijd als uitdaging gezien. We kunnen nu concluderen dat we hier en daar een klant hebben verloren aan een andere opleider, ook zijn er schoonmaakbedrijven zelf gaan opleiden.

‘Maar wat we bij aan de ene kant hebben verloren, is er ergens anders bij gekomen. En de ruim 7.000 cursisten vorig jaar waren niet tot SVS veroordeeld, maar kozen voor ons. Dat voelt een stuk beter.’

In 2008 werd in de cao opgenomen dat alle nieuwe medewerkers binnen zes maanden de Basisopleiding Schoonmaak moeten volgen. Sinds 2010 moeten alle medewerkers werkzaam in de branche opgeleid zijn. Wat is het effect van dit beleid?

‘Het is goed dat het belang van opleiden daarmee wordt erkend, maar de aantallen opgeleide medewerkers blijven in de praktijk achter bij de verwachtingen. Ik denk dat dit komt door het huidige financieel economische klimaat, de prijsdruk op de factor arbeid en een gewijzigde opleidingsstructuur.

‘Het is begrijpelijk dat ondernemers hun kosten scherp monitoren om tot een voldoende bedrijfsresultaat te komen. Terwijl het opleiden van medewerkers zich dubbel en dwars terugbetaalt.

‘De Ras heeft een uitstekende vergoedingsregeling die schoonmaakwerkgevers in staat stelt tegen geringe kosten het verschil te kunnen maken. Gelukkig zagen we het aantal cursisten voor de Basisopleiding Schoonmaken in 2011 groeien met 33 procent.’

Hoe gaat het nu met SVS?

‘Het huidige opleidingsaanbod bestaat uit meer dan zeventig opleidingen en trainingen. De meeste cursisten volgen een algemene of specialistische vakopleiding. Het gaat dan om schoonmakers in kantoren, ziekenhuizen, hotels; in de voedingsmiddelenindustrie en in de glas- en gevelbranche.

‘Ook de eerste laag leidinggevenden – voorman en -vrouw – is breed vertegenwoordigd. Communicatie en hospitality gaan een steeds belangrijker rol spelen. De laatste jaren zien wij om verschillende redenen een afname in het aantal cursisten voor kader- en managementopleidingen.

Nieuwe opleiding kaderfunctionarissen

‘Daarom hebben wij dit jaar heel hard gewerkt om in 2012 met een geheel nieuwe opleiding voor kaderfunctionarissen te komen. Deze nieuwe opleiding is in overleg met onze klanten ontwikkeld. Wat moet de betreffende medewerker kennen en kunnen?

‘De praktijk is leidend. Geen theoretische verhandelingen over managementmodellen en leiderschapsstijlen, maar praktische handvatten voor de dagelijkse praktijk.

‘De nieuwe kaderopleiding bestaat uit drie basismodulen: Leidinggeven, Planning & Organisatie en Schoonmaaktechniek. Daarnaast is er een aantal modules, dat aansluit op de werkzaamheden van de betreffende deelnemer, bijvoorbeeld: Relatiebeheer, Voorkomen van ziekteverzuim en Werving & Selectie

‘Elke basismodule bestaat uit drie lesdagen en de keuzemodulen uit één of twee dagen. Korte, praktische opleidingen dus. Voor wie het diploma wil behalen is het mogelijk alle modulen binnen één jaar gevolgd te hebben. De kaderfunctionaris heeft een sleutelrol in het schoonmaakproces en dus ook in de mate waarin de klant tevreden is.

Niet alleen leunen op grote klanten

‘Wat onze klanten betreft, proberen we niet alleen te leunen op grote klanten. Het lukt ons zoveel mogelijk te spreiden. We richten ons ook op nieuwe en kleinere klanten. Op dit moment hebben we ongeveer duizend klanten per jaar, vooral schoonmaakbedrijven. Dat is een stabiele basis.’

Wat betekent de Code Verantwoordelijk Marktgedrag voor jullie?

‘SVS heeft tijdens de landelijke docentendag op 11 oktober de Code Verantwoordelijk Marktgedrag getekend. Ook wij zien de spagaat waarin schoonmaakbedrijven vaak verkeren. Elk initiatief dat hierin verbetering kan aanbrengen, ondersteunen wij.

‘Voorzitter van de codecommissie Kees Blokland heeft tijdens de landelijke docentendag een presentatie gegeven. De code krijgt een plek in onze opleidingen. De cursisten worden geïnformeerd over de inhoud van de code en de relatie tot hun eigen werkzaamheden.

Code benadrukt belang opleiden

‘De code spreekt werkgevers en werknemers aan op het belang van opleiden. Niet alleen de Basisopleiding Schoonmaken, eventueel aangevuld met een training in de Nederlandse taal. Maar ook trainingen op het gebied van arbo, veiligheid, gezondheid, ergonomie en werkdruk zijn belangrijk voor professionele schoonmakers.

‘Juist als er heel veel van schoonmakers gevraagd wordt, maakt een goed opgeleide medewerker het verschil. Naast kennis en vaardigheden is ook aandacht van groot belang. Door in medewerkers te investeren, bind je hen aan je organisatie.’

Hoe ziet de toekomst eruit?

‘Onze klanten vragen om korte, op de praktijk gerichte opleidingen. We werken op het moment hard aan nieuwe lesmaterialen en e-learningtoepassingen, waarbij de cursist tijd- en plaatsonafhankelijk, in eigen tempo kennis kan opdoen.

‘Verder oriënteren wij ons op het ontwikkelen van een app met gegevens over werkprogramma’s, formulieren voor kwaliteitscontroles, urenregistratie, Veiligheidsinformatiebladen, voorraadbeheer, EHBO, schoonmaakmethoden, vlekkentabel, et cetera.

Adviesfunctie

‘Ook willen wij bedrijven die problemen hebben op een specifiek object gaan adviseren. Er wordt bij ons nog wel eens een opleidingsvraag neergelegd, terwijl er eigenlijk een organisatorisch of uitvoeringsprobleem is.

‘Soms is het beter om eerst met een scan in kaart te brengen wat er aan de hand is. Wij helpen het probleem op te lossen. De oplossing kan een opleiding zijn, maar dat hoeft niet.’

www.svs-opleidingen.nl

Uit: Professioneel Schoonmaken 12, 2011

Tags:,

Reageren?