Hago besteedt Basisopleiding Schoonmaak uit

Danny Mullenders, Hago

In 2008 is in de cao de verplichting opgenomen voor werkgevers om hun schoonmaakmedewerkers de Basisopleiding Schoonmaak aan te bieden. In 2010 is deze regel verder aangescherpt. Hoe hebben ISS, Asito en Hago hun opleidingen geregeld? In dit artikel: Hago.

Hago: basisopleiding uitbesteed

Op dit moment kijkt Hago tegen en organisatieverandering aan waarbij de bedrijven Hago en Hago Zorg een eigen gezicht naar de klanten krijgen. Het bedrijf heeft de meeste schoonmaakopleidingen uitbesteed aan SVS.

Danny Mullenders is staffunctionaris P&O bij Hago Nederland en verantwoordelijk voor de in-, door- en uitstroom van personeel; en voor opleidingen.

SVS regelt locatie, lesmaterialen en planning

Mullenders: ‘Op het moment dat we een bepaald aantal medewerkers hebben voor de Basisopleiding Schoonmaak, dan worden deze aangemeld bij onze P&O’ers, die een verzoek uitzetten bij SVS. SVS regelt de locatie, richten deze in met lesmaterialen en -middelen, maken een planning en nodigen de medewerkers uit. Dit proces loopt prima.

Neemt veel werk uit handen

‘We zouden door meer zelf te gaan opleiden goedkoper uit kunnen zijn, maar het neemt ons nu veel werk uit handen, waardoor we ons primair op de schoonmaak kunnen richten.

‘SVS is bovendien inhoudsdeskundig en hun kennis is altijd up to date. De docenten die onze groepen lesgeven, zijn overigens wel onze eigen medewerkers; objectleiders die dit goed kunnen en het leuk vinden om te doen.

‘Trainingen worden zoveel mogelijk op de werklocatie van de cursisten gegeven, wel zo praktisch en we laten klanten zien dat we opleiden belangrijk vinden.’

‘Ook wij moeten meer opleiden’

Nieuwe medewerkers krijgen bij Hago allemaal een basisinstructie, zo vertelt Mullenders. Dat is iets anders dan de Basisopleiding Schoonmaak. ‘Na de basisinstructie proberen we medewerkers binnen zes maanden na indiensttreding de basisopleiding aan te bieden.

‘De verplichting om op te gaan leiden, die in 2008 in de cao is opgenomen, is vooral door Hago ingebracht. Wij zijn er ook als een van de eerste mee begonnen. Toch wijst de praktijk uit dat ook wij dat nog vaker kunnen doen.

Opleiden steeds belangrijker

‘Het verloop in de schoonmaak is hoog, we hebben onder andere te maken met overnames. Dat weerhoudt ons soms om medewerkers op te gaan leiden. En dat terwijl je medewerkers hiermee juist aan je bedrijf bindt.’

Mullenders geeft aan dat opleiden juist belangrijker wordt. ‘De schoonmaker gaat steeds meer doen. Dat zien wij al op Schiphol. Daar is de schoonmaker ook een aanspreekpunt voor reizigers. Medewerkers moeten leren hoe zij in die rol kunnen functioneren.’

Mbo-opleiding voor objectleiders

Hago wil de Basisopleiding Schoonmaak nog meer en slimmer gaan inzetten. Mullenders: ‘We zijn nu nog te veel aanbodgestuurd; we hebben 25 opleidingen en medewerkers kunnen aangeven welke opleiding ze willen doen. Maar we willen nog meer naar: “Dit kunnen we bieden, waar heb je behoefte aan?” Vraaggestuurd aanbieden dus.

‘Vorig jaar hebben we al onze objectleiders opgeleid, die hebben allemaal een mbo-opleiding gehaald. Persoonlijke effectiviteit en leiding geven waren belangrijke onderwerpen.’

Cijfers

In 2010 hebben ruim 400 Hago-medewerkers de Basisopleiding Schoonmaak gedaan, het slagingspercentage was ongeveer 80 procent.

In de eerste drie kwartalen van 2011 heeft het bedrijf meer dan 500 medewerkers voor de basisopleiding opgegeven, toen slaagde ongeveer 85 procent.

Streven is om deze percentages de komende jaren omhoog te krijgen, zonder dat het ten koste gaat van de inhoudelijke kwaliteit van de opleiding.

Basisopleiding schoonmaak; zelf doen of uitbesteden?

ISS Facility Services leidt zelf op

Asito heeft een tweesporenbeleid

www.hago.nl

Uit: Professioneel Schoonmaken 12, 2011

Tags:, ,

Reageren?