Asito heeft een tweesporenbeleid

Ida van Nierop, Asito

In 2008 is in de cao de verplichting opgenomen voor werkgevers om hun schoonmaakmedewerkers de Basisopleiding Schoonmaak aan te bieden. In 2010 is deze regel verder aangescherpt. Hoe hebben ISS, Asito en Hago hun opleidingen geregeld? In dit artikel: Asito.

Asito: twee sporen

Ida van Nierop, coördinator bedrijfsbureau van het opleidings- en kenniscentrum (OKC), is binnen Asito verantwoordelijk voor alle opleidingsvraagstukken. Zij doet de planning, organisatie en houdt zich daarnaast ook bezig met subsidies.

Van Nierop regelt niet alleen, maar geeft ook advies: ‘Als we worden benaderd met een opleidingsvraag gaan we als eerste onderzoeken of er wel sprake is van een opleidingsvraag of dat het probleem op een andere wijze kan worden opgelost. Als er sprake is van een opleidingsvraag dan gaan we hiervoor een passend traject zoeken.’

Opleidingen altijd al grote rol

In het bijna 60-jarig bestaan van Asito hebben opleidingen altijd een hele grote rol gespeeld, zo vertelt Van Nierop.

‘Een uitvloeisel daarvan is het Opleidings- en Kenniscentrum (OKC) dat in 1986 is gebouwd en ingericht met theorie- en praktijklokalen. Interne docenten zorgen ervoor dat medewerkers en leidinggevenden van Asito de opleiding kunnen volgen die ze nodig hebben.

‘Daarnaast worden onze medewerkers opgeleid op de werkvloer, via de bekende opleidingsbureaus of door onze eigen docenten.’

Na diploma extra gemotiveerd

Voor de Basisopleiding Schoonmaak heeft Asito een eigen opleidingsboek gemaakt waarin stap voor stap de werkzaamheden worden uitgelegd die men moet kennen. Er wordt veel nadruk gelegd op het ergonomisch werken.

Van Nierop: ‘Het Ras-certificaat is vaak is hun eerste officiële diploma. De medewerkers zijn na behalen van diploma dan ook vaak extra gemotiveerd.’

Daar waar het niet lukt: uitbesteden

Voor de Basisopleiding Schoonmaak heeft Asito gekozen voor een tweesporenbeleid: ‘Asito heeft een aantal praktijkopleiders in huis. Zij hebben dus de kwalificatie om onze medewerkers intern op te kunnen leiden.

Daar waar het in vestigingen niet lukt om mensen intern op te leiden is gekozen om dit uit te besteden aan externe opleiders.

‘De verwachting is dat we eind 2011, begin 2012 onze interne opleidingscapaciteit op volle sterkte hebben zodat we alle medewerkers die nu nog niet zijn opgeleid alsnog kunnen gaan opleiden. Van alle medewerkers die inmiddels zijn opgeleid is het slagingspercentage 90 procent.’

Stap naar interne trainers gefaseerd

‘De vestigingen geven de namen van medewerkers door aan onze praktijkopleiders. De praktijkopleiders nodigen de medewerkers uit voor de cursus en maken zelf de planning. Hiermee wordt rekening gehouden dat medewerkers op verschillende panden werkzaam zijn en ook niet allemaal op dezelfde tijden werkzaam zijn.

De stap naar allemaal interne trainers wordt gefaseerd doorgevoerd. De ervaringen die worden opgedaan worden landelijk meegenomen.

Kennis binnen je bedrijf

‘De voordelen van het zelf verzorgen van de opleiding is dat de kennis binnen je bedrijf altijd actueel blijft. De docenten moeten immers altijd op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.

‘Bovendien kun je – wat wij noemen – de Asito factor, de A-factor, in de opleiding verwerken. Asito is een familiebedrijf waarin voor Asito belangrijke waarden en normen gelden.

‘Daarnaast zijn er zaken waarin Asito zich onderscheid van andere schoonmaakbedrijven. Dit kun je alleen meegeven aan de medewerkers als je de cursus intern geeft.’

Basisopleiding Schoonmaak; zelf doen of uitbesteden?

ISS Facility Services leidt zelf op

Hago Nederland besteedt de schoonmaakbasisopleiding uit

www.asito.nl

Uit: Professioneel Schoonmaken 12, 2011

Tags:, ,

Reageren?