Koos Stuyvers: Onderscheidend

Hoe kun je als bedrijf onderscheidend zijn? En hoe kunnen glazenwassersbedrijven voor de zakelijke markt, zich blijven onderscheiden van de glazenwassers voor particulieren?

In economisch mindere tijden is onderscheidend vermogen van belang. Waar kan een opdrachtgever op letten als hij met een glazenwassersbedrijf in zee gaat?

Goede inventarisatie

Allereerst moet de opdrachtgever gelegenheid bieden voor een uitgebreide schouwing. Zonder goede inventarisatie, zal een glazenwassersbedrijf nooit een goede aanbieding kunnen maken of een professionele dienst kunnen leveren, waarbij afspraak ook echt afspraak is.

Het aantal vierkante meters zal nauwgezet in beeld moeten worden gebracht. Hierbij hoort ook een beschrijving van in te zetten werkmethoden.

Valgevaar voorkomen

Het blijft van belang om nauwkeurig te kijken naar bereikbaarheid. De arbeidshygiënische strategie dient hierbij te worden toegepast. Dit betekent in feite dat valgevaar moet worden voorkomen of collectieve voorzieningen worden ingezet.

Het laatste redmiddel zijn de fysiek belastende werkmethoden (ladder, wassteel, safesit). Deze vallen immers onder ‘acceptabel, mits een andere werkmethode niet mogelijk is’. Een goed glazenwassersbedrijf kan hierin prima adviseren.

Vakmanschap

Vakmanschap door opgeleid personeel; herkenbare glazenwassers die werken met hoogwaardige, goedgekeurde middelen, materialen en machines; en garanties op het gebied van wettelijke regels, zullen de risico’s tot een minimum beperken en de kwaliteit verhogen.

Afspraken nakomen

Tot slot blijft het van belang dat de afspraken ook nagekomen kunnen worden. Offertes zijn gebaseerd op een in de praktijk haalbare, aantoonbare en controleerbare normstelling. Als opdrachtgevers bovenstaande adviezen volgen, dan zullen ze vanzelf uitkomen bij de professionelere glazenwassersbedrijven.

Een specialisme moet door alle betrokkenen, binnen en buiten de branche, met respect en als een specialisme behandeld worden. Ik hoop dat de Code Verantwoordelijk Marktgedrag ook binnen ons mooie specialisme zijn positieve werking gaat krijgen bij alle opdrachtgevers.

Koos Stuyvers
Voorzitter OSB-segment AWOG

 

Reageren?