Stuyvers Groep maakt werk van NEN 4400

Stuyvers Groep

De Stuyvers Groep wenst al haar relaties een goed en gezond 2012 toe en neemt alvast een voorschot op het integreren van de certificeringsnorm NEN 4400. Deze norm zal vanaf 1 januari 2013 gelden voor alle OSB-leden.

Het aanscherpen van de bestaande Visie en Beleidsregels m.b.t. Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu (VGWM) past prima binnen de door Stuyvers Groep uitgesproken ambitie de omzet binnen vijf jaar te verdubbelen.

Om te voorkomen dat de Visie en Beleidsregels van de Stuyvers Groep van buitenaf worden gefrustreerd, zullen alle leveranciers binnenkort een vragenlijst ontvangen waarin hen wordt gevraagd de Visie en Beleidsregels van de Groep te onderschrijven door deze te ondertekenen.

Ook de code Verantwoordelijk Marktgedrag in de Schoonmaak- en Glazenwassersbranche wordt opgenomen, en is in lijn met Veiligheid en Welzijn. Koos Stuyvers, algemeen directeur stond als bestuurslid van OSB aan de wieg van het opstellen van deze code.

Informatie: www.stuyversgroep.nl

Reageren?