Klijnsma gaat kar Nieuwe Vakbeweging trekken

Jetta Klijnsma (PvdA)

PvdA-kamerlid Jetta Klijnsma gaat de commissie leiden die de Nieuwe Vakbeweging gaat oprichten. Dat heeft FNV-verkenner Han Noten maandag bekendgemaakt. 
 
Begin december besloot de FNV zich in de huidige vorm op te heffen en op te gaan in de Nieuwe Vakbeweging die dichter bij de mensen en hun baan moet staan. Tegelijkertijd werd de vernieuwingscommissie voorgesteld waar Klijnsma voorzitter van moet worden.

Naast voormalig staatssecretaris van Sociale Zaken Klijnsma zal de commissie bestaan uit onder meer Marjan van Noort, Frank Bluiminck en Michel Donners. Zij zijn allen actief geweest binnen verschillende bonden binnen en buiten de FNV. Ook SP-senator Tuur Elzinga neemt zitting in de commissie.

19 bonden omarmen Nieuwe Vakbeweging

Klijnsma werd begin december gevraagd voor de klus door de twee bemiddelaars in het conflict binnen de vakcentrale FNV, PvdA-senator Han Noten en Herman Wijffels, oud-voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. Zij stelden voor om het FNV te laten opgaan in een nieuwe vakcentrale. De negentien bonden omarmden het idee van de Nieuwe Vakbeweging, zoals de werktitel luidde.

Klijnsma gaf in december aan na te willen denken over het verzoek. Zo wilde zij zeker weten dat het idee werd omarmd door alle bonden en invloed hebben op de samenstelling van de commissie van kwartiermakers. Klijnsma liet maandagochtend weten dat dit naar tevredenheid is afgerond.

Conceptplan

Klijnsma en de commissie willen rond 1 mei, de Dag van de Arbeid, met een conceptplan komen, inclusief statuten. De Nieuwe Vakbeweging moet vervolgens voor juli officieel worden opgericht.

De instelling van de commissie moet maandagmiddag nog officieel worden bekrachtigd door de federatieraad van de FNV.

Bron: www.nu.nl

Reageren?