De schoonmaakcode: een bekend fenomeen

Code Verantwoordelijk Marktgedrag

De Code geniet zeven maanden na introductie al grote bekendheid. Dit was te zien aan de opkomst voor het eerste seminar van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag, dat plaatsvond op 26 januari 2012.

Bijna 100 mensen luisterden geïnteresseerd naar de sprekers Willem Lageweg, Khadija Tahiri Hyati en Doekle Terpstra. Aansluitend hebben veertien organisaties de code ondertekend. Dit brengt het aantal ondertekenaars op ruim 580.

Schoonmaak ‘in voorhoede multi-stakeholder denken’

Na de opening door Kees Blokland kreeg Willem Lageweg, directeur van MVO Nederland, het woord. Hij gaf aan dat organisaties aantoonbaar beter presteren als ze maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), waarbij ze rekening houden met de vijf belangrijkste stakeholders (waaronder medewerkers, opdrachtgevers en opdrachtnemers).

Hij prees de schoonmaaksector die met de Code Verantwoordelijk Marktgedrag in de voorhoede van het loopt.

President schoonmaakparlement

Khadija Tahiri Hyati, president van het schoonmaakparlement van FNV Bondgenoten bracht, in een interview met Kees Blokland, de code vanuit het perspectief van de werkvloer voor het voetlicht.

Ze riep opdrachtgevers op om te communiceren met de schoonmakers. Werkgevers zouden naar haar mening meer voor hun schoonmakers moeten opkomen. Van werknemers verwachtte ze dat ze doorgaan en niet opgeven.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Doekle Terpstra, voorzitter CvB InHolland, is van mening dat MVO zonder de vierde ‘P‘, Pneuma (‘adem’), lastig is. Dit Pneuma moet in de ziel van de organisatie zitten en zo ontstaat op alle niveaus van een organisatie een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De schoonmaker is naar zijn mening hierin een belangrijke schakel.

Code ondertekend

Aan het eind van het seminar hebben veertien organisaties de code ondertekend. Dit zijn: 365 BV, Brouwer Clean Consult, Hogeschool Inholland, Hogeschool van Amsterdam, KSB Diensten BV, Ned Cleaning Services NCS, Opleiding Facilitaire Diensten Groep BV, Oude Avenhuis&Van Dijk B.V., Savantis, SecNed BV, SPF Beheer, Stichting RAS,  Universiteit van Amsterdam en Verhoeven & Partners Facility management BV.

Voorafgaand aan het seminar hebben Essent, Enexis, ABN Amro en Gemeentelijk vervoersbedrijf GVB de code ondertekend.

Informatie: www.codeverantwoordelijkmarktgedrag.nl

Reageren?