OSB: Werkgevers schoonmaakbranche doen ‘baanbrekend CAO-eindbod’

Anton Witte, CAO-onderhandelaar OSB

Werkgevers in de schoonmaakbranche (OSB) hebben wederom het initiatief genomen bij de CAO onderhandelingen. Zij zijn met een, naar eigen zeggen, baanbrekend CAO-eindbod gekomen met een forse financiële investering ondanks de huidige crisis.

In het uitgebreide totaalpakket is de waardering voor de schoonmaker het uitgangspunt. Er wordt o.a. inhoud gegeven aan het begrip “respect”, een intensivering van het bestrijden van ongewenst marktgedrag, werkdrukmeting voor en na contractwisseling en significant verhogen opleidingsquotum.

Loonsverhoging

Ook biedt zij een 5% loonsverhoging over een periode van twee jaar, naast een groot aantal andere onderwerpen. Werkgevers nemen hiermee tijdens deze recessie een aanzienlijk ondernemersrisico. Vakbonden vinden het echter nog te weinig en houden vast aan een eisenpakket van zo’n 9%.

Werkgevers vinden het onredelijk en onrealistisch dat de vakbonden vasthouden aan al hun eisen en houden het dan ook nu bij hun eindbod. Deze ontwikkeling is zeker niet in het belang van de 150.000 schoonmakers, die nu niet kunnen profiteren van een nieuwe CAO. De vakbonden zullen dit eindbod aan hun achterban voorleggen.

Aanzienlijk totaalpakket

Naast bovengenoemde onderdelen bevat het totale CAO-pakket van de werkgevers ook voorstellen over ziekte en arbeidsongeschiktheid, aanpak pensioenproblematiek, verantwoord personeelsbeleid, inzet uitzendkrachten, vakantie en verlof en eenduidige toepassing van de contractwisseling.

1e onderhandelaar Anton Witte: “We tonen wederom moed. Nu met ons baanbrekende CAO voorstel in deze tijd van crisis. Als werkgevers kiezen we voor investeren in een sterke, duurzame en aantrekkelijke schoonmaakbranche. Daarvoor moet je soms je nek uitsteken. Dat doen we dan ook flink. Het is onbegrijpelijk dat vakbonden vasthouden aan hun uitgebreide eisenpakket. Onze 150.000 schoonmakers zijn gebaat bij een redelijke vakbond. Deze ontwikkeling is slecht voor onze schoonmaakbranche en onze mensen nu er geen nieuwe CAO is. Ik roep de bonden op dit eindbod op de juiste waarde te schatten in deze tijdsgeest .”

Respect en waardering

In het CAO voorstel is structureel gekeken hoe de discussie over “respect” gezamenlijk kan worden aangepakt. Met de recente introductie van Code Verantwoordelijk Marktgedrag is al een significante stap gezet om samen met opdrachtgevers, vakbonden, intermediairs en werkgevers het marktgedrag structureel te verbeteren. Binnen de mogelijkheden van de code willen OSB met de vakbonden afspraken maken om samen op te trekken om maximale invloed uit te oefenen bij aanbestedingen.

Meten werkdruk

Samen met de vakbonden willen werkgevers een meetinstrument inzetten om objectief te kunnen bepalen wat de werkdruk is. Dit meetinstrument zal worden gebruikt 6 maanden voor het aflopen van het contract en 6 maanden na de start van een nieuw contract. De werkdrukmetingen worden uitgevoerd door een onafhankelijke organisatie (RAS).

Bovengemiddelde loonsverhoging

Kijkend naar de huidige loonsverhogingen bij CAO overeenkomsten (gemiddeld 1,7% verhoging per jaar) bieden de werkgevers een bovengemiddelde loonsverhoging van ruim 5% over 2 jaar. Een forse verhoging. Daarbij gaan werkgevers ervan uit dat opdrachtgevers inzien dat het schoonmaakwerk essentieel is in onze economie en maatschappij. Investeren in en waarderen van schoonmakers is daarbij essentieel. Een investering die partijen met elkaar bereid moeten zijn te doen.

Bron: OSB, www.osb.nl

Tags:,

Reageren?