CNV Vakmensen gaat leden raadplegen

Jan Kampherbeek, vakbondsbestuurder CNV

De werkgevers in de schoonmaakbranche hebben op 1 februari een eindbod gepresenteerd voor een nieuwe schoonmaak-cao (150.000 werknemers). CNV Vakmensen gaat het eindbod voorleggen aan de leden. 

De werkgevers bieden een tweejarige cao. De eerste loonsverhoging (van 2 procent) gaat pas in op de 1e dag van de maand waarin er een echt cao-akkoord is. De tweede loonsverhoging (ook 2 procent) gaat in per 1 januari 2013.

Onzekere loonsverhoging

Maar daar zit wel een adder onder het gras, zegt Jan Kampherbeek, onderhandelaar van CNV Vakmensen. “De werkgevers willen die loonsverhoging afhankelijk maken van de toekomstige ontwikkeling van de pensioenpremie. Als die premie verder stijgt, krijgen de schoonmakers minder salaris. De werkgevers schotelen de schoonmakers dus een onzekere loonsverhoging voor.”

In het eindbod zeggen de werkgevers te willen investeren in opleidingen, maar ook daar valt volgens Kampherbeek wel wat op af te dingen. “De werkgevers willen per jaar 500 taalcursussen mogelijk maken en 6.000 basisopleidingen in de schoonmaak. Dat klinkt goed. Maar voor de taalcursus willen ze niet meer betalen dan 4.000 euro, de rest moet de werknemer zelf betalen. Als je bedenkt dat zo’n taalcursus al gauw 6.000 euro kost, weet je van tevoren dat vrijwel niemand daaraan begint.”

Een paar andere punten uit het eindbod:

  • De pensioenregeling blijft gelijk. Wel gaat in 2012 de pensioenpremie omhoog, waarbij de werkgevers 0,75 procent extra bijdragen en de werknemers 0,65 procent.
  • Als je langer dan 6 weken ziek bent, krijg je je wachtdagen terug.
  • Uitzendkrachten kunnen maximaal 12 maanden worden ingezet. Daarna moeten ze een contract krijgen bij het schoonmaakbedrijf. Ze komen dan óf in vaste dienst of krijgen nog een contract voor 12 maanden.

Ledenraadpleging

CNV Vakmensen gaat nu een ledenraadpleging organiseren. “Ik ben niet enthousiast over het eindbod, maar we kiezen er op dit moment niet voor om actie te voeren”, zegt Kampherbeek. “We bespreken het eindbod op 9 februari eerst met de cao-commissie, waarin onze kaderleden uit de schoonmaakbranche zitten. Daarna leggen we het eindbod voor aan al onze leden. Zij mogen beslissen hoe we hiermee verder moeten.”

Bron: CNV, www.cnvvakmensen.nl

Tags:,

Reageren?