Hago en Provinciehuis Groningen vieren kwaliteit

Hagomedewerkers ontvangen diploma

Op maandag 30 januari 2012 vierde kwaliteit hoogtij in het Provinciehuis in Groningen. Allereerst kregen weer tien schoonmakers van Hago hun diploma uitgereikt voor het afronden van de basisopleiding. Aansluitend ondertekende de Provincie Groningen de Code Verantwoordelijk Marktgedrag.

In de GS-kamer van het Provinciehuis – de werkplek van de schoonmakers – ontvingen zij het diploma uit handen van Hago’s regiodirecteur Michel Möller. Kwaliteit in- en extern voeden.

Terugbrengen kwaliteit

Hago maakt zich sterk voor het terugbrengen van kwaliteit in de schoonmaakbranche. Dat begint intern bij het opleiden van mensen. En extern door het stimuleren van opdrachtgevers in de branche om zich aan te sluiten bij hét initiatief om de branche weer gezond te maken: de Code Verantwoordelijk Marktgedrag. Twee initiatieven die in het Provinciehuis samenkomen.

Investering in mensen basis voor kwaliteit

Districtmanager Jeroen Schipper en regiodirecteur Michel Möller onderschrijven het belang van opgeleide collega’s. “We blijven investeren in onze mensen. Niet alleen met vanuit de CAO verplichte opleidingen, maar ook met de juiste aansturing en aanvullende trainingen. Voor onszelf, onze collega’s en voor onze klanten. Zodat zij de kwaliteit krijgen, die ze verwachten.”

Bij het invoeren van de verplichte basisopleiding in 2008 heeft Hago direct het in de organisatie doordrongen principe van leermeesterschap in praktijk gebracht, door medewerkers op te leiden tot docenten. Schoonmakers krijgen dan ook les van hun eigen collega’s, die op hun beurt de kans krijgen hun vakmanschap te delen. Inspirerend en motiverend voor beiden.

Code Verantwoordelijk Marktgedrag

Om kwaliteit in de schoonmaakbranche weer ouderwets vanzelfsprekend te maken, stimuleert Hago haar opdrachtgevers bovendien de Code Verantwoordelijk Marktgedrag te ondertekenen. De Provincie Groningen ondertekende de Code en toont hiermee betrokkenheid en respect aan de schoonmaker, die de ruimte krijgt om zijn vakmanschap te tonen en te ontwikkelen, en de branche. “Een manier van werken die we feitelijk al jaren hanteren, alleen bezegelen we deze nu officieel met de Code.”  

Informatie: www.hago.nl

Reageren?