OSB: Steun voor werkgevers

OSB

Werkgevers in de schoonmaakbranche (OSB) krijgen steeds meer steun van schoonmaakbedrijven en schoonmakers voor hun baanbrekende CAO eindbod, zo meldt OSB. Dit bod hebben de werkgevers vorige week tijdens de CAO-onderhandelingen gepresenteerd aan de vakbonden.

Kwalificaties als zeer omvangrijk, gedurfd en moed om nu zo te investeren, voeren de boventoon. In het uitgebreide totaalpakket is de waardering voor de schoonmaker het uitgangspunt.

‘Forse financiële investering’ schoonmaakondernemers

Er wordt o.a.  inhoud gegeven aan het begrip “respect”, een intensivering van het bestrijden van ongewenst marktgedrag, werkdrukmeting voor en na contractwisseling en significant verhogen van het opleidingsquotum. Ook biedt zij een 5% loonsverhoging over een periode van twee jaar, naast een groot aantal andere onderwerpen.

Dit bod vraagt een forse financiële investering in de huidige crisis van de schoonmaakondernemers. FNV Bondgenoten vindt het echter nog te weinig en houdt vast aan een eisenpakket van zo’n 9%. Werkgevers vinden het onredelijk en onrealistisch dat FNV Bondgenoten vasthoudt aan al hun eisen en daarmee een nieuwe CAO voor 150.000 schoonmakers tegenhoudt.

Groot misverstand over niet doorbetalen bij ziekte

Naast bovengenoemde onderdelen bevat het totale CAO pakket van de werkgevers ook voorstellen over ziekte en arbeidsongeschiktheid, aanpak pensioenproblematiek, verantwoord personeelsbeleid, inzet uitzendkrachten, vakantie en verlof en eenduidige toepassing van de contractwisseling.

Werkgevers in de schoonmaakbranche betalen schoonmakers bij ziekte de eerste 8 uur geen loon door. Daar staat tegenover dat de schoonmakers daarna, in de meest gevallen, 100% worden doorbetaald. Dit in tegenstelling tot veel andere branches in het land, waar de uitkering bij ziekte drastisch omlaag gaat.

Werkgevers in de schoonmaak betalen echter 100% door, omdat zij vinden dat een schoonmaker er niet financieel op achteruit mag gaan bij ziekte. De werkgevers nemen daarmee hun verantwoordelijkheid. In het bod dat de werkgevers op tafel hebben gelegd, bieden de werkgevers aan om schoonmakers die na zes weken nog steeds ziek zijn, de wachtdagen zelfs terug te betalen. Geconcludeerd wordt dat het huidige systeem leidt tot een laag kort verzuim en een hoge uitkering bij ziekte.

Respect en waardering

Werkgevers en werknemers hebben tijdens de onderhandelingen gekeken hoe ‘respect’ gezamenlijk kan worden aangepakt. Met de introductie van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag is een belangrijke stap gezet. In de code wordt samen met werkgevers, opdrachtgevers, vakbonden en intermediairs gewerkt aan het structureel verbeteren van het marktgedrag.  Binnen de mogelijkheden van de code wil OSB met de vakbonden afspraken maken om samen op te trekken om maximale invloed uit te oefenen bij aanbestedingen.

Bovengemiddelde loonsverhoging

De werkgevers bieden een forse loonsverhoging van ruim 5% in twee jaar. Een verhoging die boven alle andere CAO’s uitkomt (gemiddeld 1,7% verhoging per jaar). Werkgevers gaan er daarbij van uit dat opdrachtgevers inzien dat het schoonmaakwerk essentieel is in onze economie en maatschappij. Investeren in en waarderen van schoonmakers is daarbij essentieel.

Bron: www.osb.nl

Reageren?