Adviesbureaus en professioneel contractbeheer

Hayk Simons (Atir, HTC Advies)

Organisaties hebben niet voor niets in veel situaties de catering of schoonmaak uitbesteed aan een gespecialiseerd bedrijf. Dit heeft de afgelopen decennia geleid tot een hogere efficiency maar ook tot een hogere kwaliteit en flexibiliteit van de dienstverlening.

Opdrachtgevers kiezen hier vaak nog steeds voor en zijn bereid om een fee te betalen op basis waarvan de facilitair leverancier een rendement kan realiseren.

Prijsdruk

Het is logisch dat de facilitaire sector nu te maken heeft met prijsdruk. Immers de bedrijven en overheden die de facilitaire diensten afnemen staan zelf onder druk en moeten bezuinigen. Leveranciers zullen moeten meedenken en meebewegen met deze nieuwe realiteit. Ook creativiteit in de organisatie van het werk hoort hierbij.

Dit houdt echter niet in dat we bij de pakken moeten neerzitten. Investeren in de facilitaire sector is absoluut nodig om een professionele en geloofwaardige dienst te kunnen leveren. Een kwalitatief hoogwaardige dienst verlenen is een combinatie van een gastvrije instelling, vakkennis en niet te vergeten tijd.

Investeren

Een gastvrije instelling en kennis vergen een investering in opleiding en begeleiding van facilitaire medewerkers, tijd vergt een investering in gezonde contracten zowel op het niveau van de opdrachtgevers (realistische prijs voor het werk of de dienst) als op het niveau van de opdrachtnemers (beloning medewerkers). Vertrouwen blijft het sleutelwoord. Opdrachtgevers moeten kunnen vertrouwen op de ingekochte dienstverlening: er dient geleverd te worden wat is afgesproken.

Kennis van contractmanagement

De ontwikkeling van multiservicecontracten zal ook afhangen van het vertrouwen dat er is in de single services. Multiservicecontracten zonder meer bieden geen oplossing voor het wantrouwen dat er nu is in de markt.

Om vertrouwen te creëren is kennis en deskundigheid een randvoorwaarde. Niet alleen bij het aanbestedingstraject maar juist ook daarna bij het contractmanagement. Door outsourcen is veel van de kennis van de opdrachtgevers verdwenen en zijn er gespecialiseerde adviesbureaus ontstaan.

Goede deskundige bureaus kunnen een uitstekende bijdrage leveren bij professioneel contractbeheer waardoor het partnership tussen opdrachtgever en opdrachtnemer wordt gestimuleerd.

Intermediairs

Helaas zijn er intermediairs die het niet zo nauw nemen met hun verantwoordelijkheid. Praktijken als bij het Asram College zijn uitermate kwalijk voor de branche en voor het imago van de adviesbureaus. Het is een brevet van onvermogen van deze intermediair, maar vooral ook een eigen belang om ten koste van de opdrachtgevers gemakkelijk geld te verdienen.

Er zou vanuit OSB of de codecommissie een zwarte lijst moeten komen waarop dergelijke onwenselijke praktijken vermeld staan. De leveranciers zijn precies op de hoogte welke intermediair er dubieuze praktijken op na houden.

Code Verantwoordelijk Marktgedrag

De Code Verantwoordelijk Marktgedrag in de schoonmaakbranche kan zonder al te veel aanpassingen ook als basis dienen voor verbetering van kwaliteit in de cateringbranche. Een sterk draagvlak vanuit de verschillende belangengroepen is noodzakelijk.

Waarom kan een leverancier geen openheid geven over zijn verdienmodel op een bepaald project? Door transparant te zijn geef je de opdrachtgever juist een gevoel van ‘grip op de zaak’. Dit draagt bij aan het vertrouwen en zal daarmee een regiemodel en multiservicecontract alleen maar voeden.

Uit de anonimiteit

Het werk moet uit de anonimiteit. We zien in onze adviespraktijk dagelijks de kwaliteitsverschillen tussen metingen in een omgeving waar de betrokkenheid van de facilitair medewerker groot is en waar dit minder is. Het nut van je werk moet voelbaar zijn evenals de aandacht ervoor en de waardering. Hoe het werk ook georganiseerd wordt, het blijven mensen die het uitvoeren. Niets nieuws, maar het lijkt wel eens vergeten.

Uit: Professioneel Schoonmaken 1-2, 2012
Door: Hayk Simons, directeur van schoonmaakadviesbureau Atir en cateringadviesbureau HTC Advies

 

Reageren?