Tweede Kamer stemt in met nieuwe aanbestedingswet

Aanbesteden

Een belangrijke stap op weg naar een eerlijkere manier van aanbesteden. Zo reageerde minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) op de instemming van de Tweede Kamer met de nieuwe aanbestedingswet, die meedingen naar overheidsopdrachten eenvoudiger en transparanter moet maken.

‘Het is goed dat we iets doen aan de klachten van ondernemers over onduidelijke regels en onredelijke eisen bij aanbestedingen,’ aldus minister Verhagen. ‘Ook kleinere bedrijven moeten een eerlijke kans krijgen op opdrachten van de overheid.’

Eerste Kamer

De nieuwe aanbestedingswet zal nog worden behandeld in de Eerste Kamer. Een wetsvoorstel van het vorige kabinet werd door de senatoren afgewezen. ‘Een eerlijke aanbesteding is ook in het belang van de belastingbetaler,’ aldus minister Verhagen. ‘Daardoor neemt de concurrentie toe, waardoor de prijs van het werk zakt en de kwaliteit stijgt.’

Meer kans voor kleinere bedrijven

Volgens het nieuwe wetsvoorstel mogen opdrachten niet meer zonder goede reden worden geclusterd. Daardoor maken kleinere bedrijven meer kans. Een bedrijf met 120 vestigingen mag bijvoorbeeld de schoonmaak van alle overheidsgebouwen niet meer bundelen in één aanbesteding.

De overheid mag ook geen onredelijke contractvoorwaarden meer stellen. Hierdoor hoeft een kleine ondernemer niet alle risico’s van een bouwproject te dragen, terwijl die zich onmogelijk daartegen kan verzekeren.

Integrale uitbesteding

De trend naar integrale uitbesteding is in het facilitaire werkveld de afgelopen jaren duidelijk zichtbaar geweest en onderzoeksrapporten wijzen uit dat deze zich voort zal zetten. Leveranciers en andere ketenpartners hebben zodoende een toenemende invloed op de prestaties van de facilitaire organisatie. Om een maximaal rendement te halen uit de samenwerking met deze partijen is het essentieel om, vanuit de organisatiekant en leverancierskant, grip te krijgen op deze partijen en de samenwerking te regisseren.

Bron: www.fmm.nl

Reageren?