Caparis verzorgt schoonmaak gemeentelijke gebouwen Leeuwarden

Contract

Caparis verzorgt per 1 maart de schoonmaakdiensten in de gemeentelijke gebouwen. Daarvoor ondertekenden loco-burgemeester Thea Koster van Leeuwarden en directeur van Caparis NV, Wilco de Vreeze, dinsdagmiddag 21 februari het contract.

Sociale werkvoorziening

Het huidige schoonmaakcontract loopt op 29 februari 2012 af. Voor het nieuwe contract is gekozen om de schoonmaakdiensten (exclusief ruiten wassen) uit te laten voeren door een Sociale Werkvoorzieningsschap. Hiervoor moest een openbare Europese aanbestedingsprocedure conform artikel 19 van het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (BAO) gevolgd worden.

Economisch meest voordelige inschrijving

De aanbesteding vond plaats op basis van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI). Dat houdt in dat er gekeken is naar twee waarde aspecten: een vooraf gestelde marktconforme prijs en de kwaliteit. De intentie hierbij was het verkrijgen van een dienstverlener die het schoonmaakonderhoud voor de komende twee jaar op het afgesproken kwaliteitsniveau kan brengen zonder meerkosten en met een minimale sturing vanuit de opdrachtgever.

Verlenging van het contract kan driemaal met een jaar plaatsvinden en kan dus maximaal een periode van vijf jaar beslaan. De verlenging is afhankelijk van de prestaties in een bepaalde periode.

Overname schoonmaakpersoneel

Aangezien het schoonmaakwerk aan een SW edrijf is voorbehouden, is de gemeente niet verplicht om medewerkers van de huidige leverancier (GOM) over te nemen. Dit wijkt af van de afspraak die de schoonmaakbranche heeft gemaakt over de overname van personeel bij commerciële partijen. Daarom heeft de gemeente in het bestek de eis opgenomen dat maximaal vijf medewerkers overgenomen kunnen worden door de nieuwe leverancier.

Overgangsfase

Per 1 maart 2012 gaat het nieuwe contract met Caparis NV in. Met de huidige dienstverlener (GOM) is een overgangsfase tot 1 september 2012 afgesproken. Dit betekent dat de verschillende panden tot 1 september 2012 fasegewijs overgaan naar Caparis NV.

Bron: www.facility-info.com

Reageren?