Steeds meer schoonmaakaanbestedingen volgens de code

Hans Simons (OSB)

De Code Verantwoordelijk Marktgedrag kan sinds de ondertekening in juni al een aantal successen op haar naam schrijven. Het aantal organisaties dat de Code Verantwoordelijk Marktgedrag heeft getekend, neemt nog steeds toe. Ook worden steeds meer schoonmaakaanbestedingen getoetst of zij aan de code voldoen. Dit betekent dat rekening gehouden moet worden met de kwaliteit van de uitvoering van het schoonmaakwerk en de arbeidsomstandigheden moeten worden meegewogen. De recente aanbesteding bij de Belastingdienst zorgt er nu zelfs voor dat er jurisprudentie ontstaat over de toepassing van deze unieke code. Ten aanzien van het betrokken OSB-lidbedrijf ISS, volgt OSB met belangstelling het verdere verloop van de gerechtelijke procedure. Het goede nieuws is dat de Code zijn werk doet!

Hans Simons, voorzitter OSB: ‘OSB juicht toe dat er jurisprudentie ontstaat over de code. Laten we samen met alle betrokken partijen – dus opdrachtgevers, werkgevers en werknemers – in gesprek blijven over innovaties in de branche. Schoonmaak is en blijft mensenwerk, het gaat om samen werken aan een sterke en aantrekkelijke branche. De Code Verantwoordelijk Marktgedrag vormt de basis voor een sterke en aantrekkelijke branche. Opdrachtgevers, schoonmaakbedrijven en schoonmakers zijn samen verantwoordelijk voor het naleven van deze unieke code.’

Bron: www.osb.nl

Reageren?