Schoonmaakbranche in zwaar weer

Economisch zwaar weer

Volgens de recente CBS monitor zit de schoonmaakbranche in Nederland in zwaar weer. In het vierde kwartaal van 2011 is minder omgezet dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Als gevolg van de omzetdalingen in de tweede helft van het jaar, komt de ontwikkeling over geheel 2011 negatief uit. Verwachting voor het eerste kwartaal van 2012 is dat er zowel een daling van de omzet, als van de personeelssterkte zal plaatsvinden. Ondank de zorgelijke situatie in de branche, zijn de schoonmaakwerkgevers bereid om te blijven investeren in een sterke en aantrekkelijke schoonmaakbranche. De werkgevers staan achter het CAO eindbod, dat niet uitgaat van de nullijn, maar van een 5% verhoging in twee jaar. Hiermee biedt zij zekerheid aan haar 150.000 schoonmakers.

Minder omzet

De omzet van de schoonmaakbranche is in het vierde kwartaal van 2011 met 2,3 procent afgenomen in vergelijking met een jaar eerder. Hiermee is de daling die in het derde kwartaal inzette, voortgezet. In het derde kwartaal daalde de omzet al met 3,0 procent. De schoonmakerondernemers voelden de gevolgen van de financieel-economische crisis in 2011 duidelijk meer dan de ondernemers in de zakelijke dienstverlening als geheel. Ondanks dat de totale zakelijke dienstverlening er in 2011 nog 1,5 procent in omzet op vooruit ging, zag de schoonmaakbranche haar jaaromzet over 2011 met 1,1 procent dalen.

 Grootste klappen bij interieurreiniging

Voor de veruit grootste subbranche binnen de schoonmaakbranche, de interieurreiniging van gebouwen, staan de seinen al het hele jaar 2011 op rood. Alle kwartalen nam de omzet in versneld tempo af. Het grootste omzetverlies kwam tot stand in het vierde kwartaal, toen de omzet met 4,7 procent daalde. Over geheel 2011 bedraagt de omzetdaling van deze subbranche 2,7 procent. Interieurreiniging van gebouwen neemt ongeveer driekwart van de omzet in de totale schoonmaakbranche voor haar rekening.

 Vooruitzichten somber

Schoonmaakbedrijven oordelen negatief over het economische klimaat. In het vierde kwartaal van 2011 zag per saldo 28 procent een verslechtering optreden ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Ook voor het eerste kwartaal van 2012 zijn de vooruitzichten somber. Per saldo verwachten 35 op de 100 bedrijven in deze branche de prijzen te verhogen. Ondanks deze verwachte prijsstijging, gaat per saldo 8 procent van de schoonmaakbedrijven uit van een daling van de omzet. Dit blijkt uit de conjunctuurenquête van januari 2012. Per saldo verwacht 17 procent een krimp van het personeelsbestand.

Directeur OSB, Rob Bongenaar: ”De huidige crisis heeft een enorme impact op onze branche. Schoonmaakondernemers tonen dan ook lef en durf door te blijven investeren in deze sector die cruciaal is voor onze maatschappij. Dit in tegenstelling tot andere sectoren waar zwaar wordt bezuinigd en de nullijn wordt aangehouden. Het is daarom onbegrijpelijk dat de FNV actie blijft voeren ondanks een baanbrekend bod van 5%. Ze ontnemen onze schoonmakers daarmee de zekerheid en waardering die ze verdienen.”

Bron: OSB

 

Reageren?