Dolmans introduceert schoonmaakdienstverleningsconcepten

Esther van der Lelie (Dolmans Facilitaire Diensten)

Dolmans Facilitaire Diensten introduceert schoonmaakdienstverleningsconcepten voor verschillende branches, waaronder het basisonderwijs. Posters, hygiënelessen en gerichtere communicatie met de klant, moeten ervoor zorgen dat pandgebruikers – docenten en leerlingen – schoonmaakbewuster met het schoolgebouw omgaan.

Twee jaar geleden besloot Dolmans Facilitaire Diensten (Dolmans) niet meer deel te nemen aan Europese aanbestedingen en daarmee uit deze ratrace te stappen, vertelt Esther van der Lelie, marketing- en salesmanager.

Code Verantwoordelijk Marktgedrag

‘We willen wel groeien, maar niet prijsvechten. Ondanks de Code Verantwoordelijk Marktgedrag gaat het bij aanbestedingen vaak nog om prijs en niet om kwaliteit. Je kunt niet én kwaliteit leveren én tegen een lage prijs én zonder de werkdruk te verhogen. Daar hebben we ons even in mee laten slepen, maar het frustreerde onze organisatie en klanten waren niet tevreden.’

Toch wilde de facilitair dienstverlener groeien, maar hoe? ‘We hebben veel klanten en 84 procent zou ons aanbevelen dus we doen iets goed, maar wat? We hechten waarde aan communicatie, beleving, kennis en ervaring en we willen inspelen op het nieuwe werken. Zo zijn de serviceconcepten ontstaan.

‘Eén daarvan is Schoon & Kleurrijk voor het primair onderwijs. De kern is beleving en communicatie. Bewustwording van de klant en de pandgebruiker staat centraal.’

Dagschoonmaak

Onderdeel van het concept is het streven naar dagschoonmaak. Van der Lelie: ‘Schoonmaak op scholen gebeurde voorheen vooral in de avonduren; wij proberen dit te verplaatsen naar de middag. Op die manier is de schoonmaker meer collega op school, in plaats van dat hij in de anonimiteit werkt.

‘Leerkrachten en de directie zijn ’s middags vaak nog op school, dus daar is contact mee. Je kunt direct inspelen op vragen of wensen. Dat draagt bij aan bewustwording en daardoor aan minder troep in school. Natuurlijk zijn er scholen waar wel ’s avonds wordt schoongemaakt. Sommige medewerkers kiezen daar heel bewust voor. Die blijven dat gewoon doen.’

Hoe bacteriën zich verspreiden

Dolmans ontwikkelde eigen beeldmateriaal om de bewustwording van kinderen te verhogen: voeten vegen, instructies voor het handen wassen, jaarplanning Deze school blijft schoon met… en hygiënelessen.

Van der Lelie: ‘Een voorbeeld van hygiëneles is dat kinderen glitters op hun handen smeren, elkaar een hand geven en de deurknop vastpakken, om zo te zien hoe bacteriën zich verspreiden. Aan het einde van de dag krijgen ze een diploma mee naar huis waardoor ouders weer een goed gevoel bij de school krijgen.’

Flexibel contract

Een flexibel contract maakt dat de schoonmaakdienstverlening meegroeit en -krimpt met het aantal leerlingen van de school. ‘Dat kan binnen een contractperiode jaarlijks aangepast worden. De ontvangsthal, de kantine, en de toiletten zijn vaste onderdelen binnen een contract, maar lokalen die niet meer worden gebruikt – of juist wel – kun je veranderen.’

Sanitaire voorzieningen

Sanitaire voorzieningen van Vendor ondersteunen het concept: ‘We zijn met Vendor een samenwerking aangegaan omdat zij producten leveren die dit schoonmaakbewuste concept ondersteunen: een nepvlieg in de toiletpot, handdoekautomaat met papieren rollen; hygiënisch en budgettair interessant, waarbij de voorkant van de dispenser gebruikt kan worden voor een leuke poster of instructies om de handen te wassen en drogen.’

Pilot

Er heeft pilot plaatsgevonden op scholen in Den Helder van stichting Sarkon en stichting Surplus. Van der Lelie: ‘Het concept is vier maanden getest en de reacties zijn goed. De rayonmanager moet zorg dragen voor het implementeren van het concept.

‘Hij hangt het beeldmateriaal op en instrueert medewerkers hoe dit onder de aandacht kan worden gebracht. Ook organiseert hij hygiëneles. Als hij echt geen tijd heeft dan ligt het bij sales want het is aan ons allemaal om zo’n concept te laten slagen.’

De verschillende onderdelen zijn op zichzelf niet revolutionair. Er is in de markt meer aandacht voor dagschoonmaak en handhygiëne bij kinderen. Toch vormt de bundeling van de verschillende acties, lesonderdelen en producten een verfrissend concept, dat concreet door de school in samenwerking met het schoonmaakbedrijf is uit te voeren.

Positieve reacties

Rene Onderwater is beheerder van Breedzand, een pand waarin twee basisscholen en een kinderdagverblijf zijn gehuisvest. Hij is eerste aanspreekpunt als het om schoonmaak gaat en was nauw betrokken bij de pilot: ‘Wij kijken positief terug op de pilot. Vendor leverde nieuwe handdoekautomaten met een systeem waardoor de handdoekrol niet halverwege de dag al op is, en toiletpapier dat in het riool snel oplost.

‘We hebben posters opgehangen die leerlingen aansporen hun voeten te vegen en handen goed te wassen. De kinderen reageerden positief. Er werd over gesproken en het was onder de aandacht. Er zijn ook hygiënelessen gegeven en ik heb gemerkt dat kinderen meer en bewuster hun handen gingen wassen. Het is natuurlijk de vraag of het gaat om een tijdelijke opleving van deze bewustwording, of dat het aan zal houden.

Overzicht schoonmaakwerkzaamheden

‘Het overzicht van de schoonmaakwerkzaamheden, en wie waarvoor verantwoordelijk is, is praktisch, ook voor docenten. Het schept duidelijkheid. En nu de schoonmaakmedewerkers ’s middags werken, van 15.30 uur tot 17.30 uur, is er meer communicatie. We hadden eerst iemand die ’s avonds laat werkte, maar dit is veel beter. Er is direct contact over extra werkzaamheden of over de stoeltjes die op tafel moeten worden gezet.’

www.dolmans.com

Uit: Professioneel Schoonmaken 3, 2012

Reageren?