Schoonmaakwerkgevers doen laatste poging

Anton Witte, CAO-onderhandelaar OSB

De werkgevers in de schoonmaak- en glazenwassersbranche (OSB) nodigen CNV en FNV uit voor een afrondend formeel CAO-overleg. Op initiatief van de werkgevers zijn de afgelopen weken verkennende gesprekken gevoerd om met beide vakbonden (FNV en CNV) tot een acceptabele oplossing te komen.

Deze moest alle schoonmakers de zekerheid van een eerlijk loon en werk bieden, waarbij ook respect, werkdruk, verzuim en opleiding werden meegenomen. Een oplossing waarbij alle partijen tegelijkertijd de realiteit van een verder krimpende markt en aankomende forse bezuinigingen onder ogen zien.

Ondanks aanvullende voorstellen van werkgevers binnen het ruime en gedurfde financiƫle kader van 5% blijkt nog geen oplossing in zicht. Wat ook de uitkomst wordt van dit afrondende overleg, OSB blijft streven naar een oplossing met twee vakbonden voor haar 150.000 schoonmakers in deze moeilijke tijden.

Studie naar verzuim in relatie tot doorbetalen bij wachtdagen

Naar aanleiding van de verkennende gesprekken hebben de werkgevers een nieuw voorstel neergelegd. Naast eerdere voorstellen uit het eindbod is een handreiking gedaan voor het ontkoppelen van pensioen en een verregaande studie naar verzuim in relatie tot doorbetalen bij wachtdagen. Aan de uitkomst van de studie zouden ook bindende voorwaarden worden verbonden al naar gelang de uitkomsten.

Dit naast eerdere voorstellen uit het eindbod met o.a. respect in relatie tot naleving Code Verantwoordelijk Marktgedrag, onderzoek werkdruk, intensivering opleiding en een baanbrekend en eerlijke loonsverhoging. Totaal bijna 5% loonsverhoging in een tijd van crisis.

1e onderhandelaar, Anton Witte: “Het is duidelijk dat de situatie voor de schoonmaakbranche zwaar is tijdens deze recessie. Naar verwachting wordt het niet beter. Wij willen onze medewerkers in deze crisis zekerheid bieden in een sterke en sociale branche. Daarom dat we de afgelopen weken continue het initiatief hebben genomen om tot een oplossing te komen.

Respect voor schoonmakers

“Een financiĆ«le ruimte van 5% loonsverhoging is daarbij baanbrekend en gedurfd. Hierbinnen willen we tot overeenstemming komen. Daarbij gaat het om o.a. respect voor onze schoonmakers, aanpakken van de werkdrukproblematiek, intensiveren van opleiding, structurele oplossing voor verzuim incl. wachtdagen en een eerlijk loon. Wij willen onze 150.000 schoonmakers in deze crisis niet in de kou laten staan. We hopen daarom dat de FNV dit nieuwe uitgebreide en ruime voorstel accepteert.”

Bron: OSB, www.osb.nl

Tags:, , ,

Reageren?