Minder waardering voor schoonmaak

Facility Management

De crisis zorgt voor meer uitbesteding van facilitaire diensten. Vooral schoonmaak en catering worden ondergebracht bij gespecialiseerde bedrijven die hun diensten tegen relatief lage prijzen aanbieden. Dit alles leidt niet tot meer tevredenheid onder de eindgebruikers (werknemers) over de dienstverlening. Integendeel.

Werknemers geven schoonmaak in eigen beheer een hoger cijfer (7,2), dan schoonmaak die is uitbesteed (6,8). Ook ‘eigen’ catering wordt beter gewaardeerd (7,5) dan catering ‘van buiten’ (7,1). 45% van de werknemers in Nederland acht verbeteringen nodig in de facilitaire dienstverlening. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Facility beleving in Nederland 2012’ van Integron.

Beleving schoonmaak onder druk

De schoonmaakbranche beleeft sowieso roerige tijden getuige het huidige cao-conflict. De beleving van schoonmaak door werknemers staat onder druk, doordat bedrijven door de crisis beknibbelen op hun schoonmaakbudgetten en vaak kiezen voor ‘prijsvechters’ in plaats van kwaliteitsschoonmaak.

Leegstand bedrijfsruimtes

Een ander gevolg van de crisis is leegstand van bedrijfsruimtes. Volgens facilitair professionals staat maar liefst 33% van de bedrijfspanden deels of helemaal leeg. Vaak door minder goed gevulde orderportefeuilles, maar ook door het nieuwe werken (HNW) dat reductie van kantoorruimtes met zich meebrengt.

Daardoor is er minder werk voor facilitair dienstverleners die hun werkzaamheden vaak gekoppeld zien aan de hoeveelheid vierkante meters die zij moeten ‘bedienen’.

Kansen voor  facilitair dienstverleners

Het onderzoek Facility Beleving laat zien dat het rapportcijfer voor het totaal van de facilitaire taken van een 7,5 in 2011 daalde naar en 7,3 in 2012.

Volgens Stephan van Gelder, algemeen directeur van Integron, bevestigt het onderzoek dat de crisis vraagt om een creatieve invulling van de facilitaire dienstverlening. “Er is inderdaad leegstand en er worden diensten uitbesteed. Maar het is juist zaak om kansen te benutten door in te spelen op deze ontwikkelingen.

“Focus bijvoorbeeld op een aanbod van producten en diensten dat meer is afgestemd op het nieuwe werken, waardoor mensen zowel thuis als op de werkplek optimaal kunnen worden gefaciliteerd. Zorg ervoor dat je weet waar klanten behoefte aan hebben op het gebied van (facilitaire) ondersteuning van hun werkzaamheden.”

  • 45% werknemers acht verbeteringen nodig in facilitaire dienstverlening
  • Lagere waarderingscijfers voor facilitaire diensten die zijn uitbesteed
  • 33% bedrijfspanden staat deels of helemaal leeg

Over het onderzoek

‘Facility beleving in Nederland 2012’ is het vierde onderzoek naar facility beleving door Integron onder werknemers en facilitair eindverantwoordelijken. Centraal in het onderzoek stond de vraag welke uitdagingen de facilitaire organisatie te wachten staat.

Het onderzoek is uitgevoerd onder 4.400 werkenden en 182 facilitair managers in de volgende elf branches: bouw en installatie, detailhandel, financiële dienstverlening, groothandel, industrie, ICT en telecommunicatie, transport en logistiek, overheid en non-profit, onderwijs, zakelijke dienstverlening en zorg.

Informatie: www.integron.nl

Reageren?