Voortgang wetsvoorstel Aanbestedingswet

Aanbesteden

Het wetsvoorstel Aanbestedingswet is op 14 februari 2012 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, GroenLinks, D66, VVD, SGP, ChristenUnie, CDA en de PVV stemden voor. Het voorbereidend onderzoek door de Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie vindt plaats op 17 april 2012.

De behandeling in de Eerste Kamer gaat op dezelfde wijze als in de Tweede Kamer. Eerst bereidt de vaste Kamercommissie Economische Zaken, Landbouw en Innovatie de behandeling voor. Deze voorbereiding verloopt schriftelijk.

Het start met een voorbereidend onderzoek op 17 april 2012. De commissie stelt vervolgens schriftelijk vragen aan de minister over het wetsvoorstel en de minister beantwoordt deze namens de regering, ook weer schriftelijk. Vervolgens brengt de commissie verslag uit van haar bevindingen. Daarna vindt het plenaire debat plaats. Tot slot wordt er gestemd over het wetsvoorstel.

Wetten treden in werking op 1 januari of op 1 juli. Dit betekent dat bij voortvarende behandeling door de Eerste Kamer de wet op 1 januari 2013 in werking kan treden.

Bron: www.pianoo.nl

Reageren?