CSU maakt Code Verantwoordelijk Marktgedrag concreet

CSU pandadviseur

Dagelijkse bezoeken zes pandadviseur klantlocaties van CSU. Onaangekondigd bekijken en beoordelen ze de werkomgeving, -omstandigheden en werkzaamheden op de werklocaties van CSU.

Regi Koelink is pandadvisuer. Ze spreekt met de medewerkers en controleert of alle benodigde informatie en materialen aanwezig zijn. Haar bevindingen rapporteert ze direct via de PDA naar de KAM-manager. Die onderneemt direct actie bij eventuele onregelmatigheden.

Uniek en succesvol initiatief

Drie jaar geleden startte CSU met het unieke en succesvolle initiatief van de pandadviseurs. In eerste instantie was de functie van pandadviseur bedoeld als onafhankelijke interne kwaliteitscontrole.

“Inmiddels kijken onze pandadviseurs naar veel meer zaken dan alleen de kwaliteit van de werkzaamheden”, aldus John Bos KAM Manager in West-Nederland. “We vinden het belangrijk dat er bij de locatiebezoeken ook gelet wordt op de omstandigheden, waarin en waarmee onze mensen moeten werken en op milieuaspecten. Zijn er voldoende materialen aanwezig, zijn de schoonmaakmiddelen geëtiketteerd en beschikken onze mensen over de juiste instructies?

Na de oorspronkelijke argwaan vanuit de lijnorganisatie worden de pandadviseurs nu gezien als een onmisbare schakel gezien in het verbeteren van kwaliteit en medewerkertevredenheid.”

Code Verantwoordelijk Marktgedrag

Het initiatief van de CSU Pandadviseurs sluit perfect aan bij de doelen van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag. Door de inzet van pandadviseurs maakt CSU de verantwoordelijkheid van opdrachtgevers- en nemers concreet. Zowel ten aanzien van de zorg voor goede arbeidsomstandigheden als een respectvolle bejegening van medewerkers.

De onaangekondigde bezoeken aan werklocaties identificeren eventuele verbeterpunten en worden direct aangepakt. “We controleren of alle factoren aanwezig zijn om iemand zijn of haar werk goed, veilig en prettig te laten doen. Daarbij kijken we niet alleen naar tastbare zaken, zoals of er veiligheidsinstructies en werkkleding aanwezig is , maar ook naar de ‘softere’ kant. Hoe worden onze mensen behandeld en hebben ze het naar hun zin?”, aldus John Bos.

Één gezamenlijk doel: Kwaliteit en tevredenheid

In alle businessunits zijn nu pandadviseurs werkzaam. Volgens John Bos zorgt dit succesvolle initiatief er onder andere voor dat rayonleiders hun panden nog vaker bezoeken en dat medewerkers beter geïnstrueerd worden. Ook de kwaliteit van de werkzaamheden is verbeterd.

Niet alleen de pandadviseurs constateren dit. ”Het blijkt ook uit de rapportages t.a.v. het gebruik van schoonmaakmiddelen. Zo is het gebruik van ontkalker veel lager komen te liggen. Dit leidt uiteindelijk tot een optimaal resultaat. “Het belangrijkste is dat de werkzaamheden en de werkomstandigheden nu nog meer de aandacht krijgen die ze verdienen.

“In het begin werden de pandadviseurs gezien als controleurs. Nu ziet men de adviseurs veel meer als een paar extra ogen, gericht op één gezamenlijk doel: kwaliteit en tevredenheid”.

Medewerkers zelf spreken

Regi Koelink werkt nu ruim een jaar als pandadviseur bij CSU Cleaning Services in de regio Zuid. Net als haar collega’s adviseurs heeft Regi veel ervaring in de schoonmaakbranche. Ze werkte hiervoor jarenlang als rayonleidster bij CSU.

Het streven is om alle klanten in één jaar minimaal één keer te bezoeken. Regi maakt zelf een planning van de panden die ze gaat bezoeken. Haar eerste bezoek van vandaag is een filiaal van de ING. “Het is belangrijk dat de medewerkers zelf ook aanwezig zijn. Ik wil altijd van hen horen hoe ze hun werk en de werkomstandigheden ervaren,” aldus Regi. Ze legt vaste schoonmaakmedewerkster Sandra uit wat ze komt doen en vraagt haar naar het logboek en de gebouwinformatiemap. Hierin staat o.a. alle informatie over de werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden, een risicoanalyse en veiligheidsinstructies, ID-bewijs van de medewerker(s), besprekingsverslagen tussen rayonleider en opdrachtgever en gemaakte afspraken.

Trots

Regi controleert of alle informatie aanwezig is en vraagt of Sandra het naar haar zin heeft. Sandra vertelt dat ze een heel leuk contact heeft met de medewerkers op het kantoor. “Ik vind het goed dat CSU de locaties extra bezoekt. Ik ben erg trots op mijn werk en laat dat graag zien.”

Samen lopen ze alle ruimtes na. Ondertussen vraagt Regi hoe Sandra schoonmaakt en met welke middelen. Zo blijkt of een medewerker wel of niet goed geïnstrueerd en opgeleid is. Tot slot bekijkt de Regi de werkkast. Er staan geen middelen in die er niet horen te staan en van alles is voldoende aanwezig. Al met al is het prima in orde op deze locatie.

Toegevoegde waarde

Regi wordt eigenlijk overal met open armen ontvangen. “Mensen op de werkvloer vinden het fijn om onze aandacht te krijgen. Het werk als schoonmaker kan echt wel eenzaam zijn”. Uit de gesprekken met de medewerkers blijkt of ze tevreden zijn. “Ik merk dat mensen makkelijk bepaalde zaken tegen me vertellen. Ze zien me als iemand waar ze hun problemen kwijt kunnen. Als ik er voor kan zorgen dat hun situatie verbetert, heeft mijn werk toegevoegde waarde”.

Omstandigheden

Net als haar collega pandadviseurs komt Regi gelukkig maar weinig problemen tegen. ”Over het algemeen zijn de werkomstandigheden en de kwaliteit van de werkzaamheden op de locaties goed geregeld. De zaken die ik vooral tegenkom gaan over informatie die ontbreekt in de gebouwinformatiemap. Wat kwaliteit betreft gaat het bijvoorbeeld om zaken als kalkaanslag die niet meer is weg te krijgen in oude toiletpotten en wastafels.’’

Regi voert al haar bevindingen in de PDA. Haar KAM-manager ontvangt een rapport van haar bezoek. Indien er zaken zijn die door de desbetreffende rayonleider moeten worden aangepast, krijgt deze hier één maand de tijd voor. Per businessunit en ook op landelijk niveau wordt de kennis gebundeld in heldere rapportages en gebruikt voor verdere verbeterslagen.

Bron: CSU, www.csu.nl

Reageren?