Westrom-Risse Facilitair sluit contract met Gemeente Roermond

WRF sluit contract met Gemeente Roermond

De schoonmaak van het stadhuis, het stadskantoor aan het Kazerneplein en de dependances van de gemeente Roermond is vanaf 1 maart 2012 toevertrouwd aan Westrom – Risse Facilitair (WRF).

Donderdag 22 maart 2012 is daartoe in het stadhuis het officiële contract ondertekend door burgemeester Henk van Beers, wethouder Raja Moussaoui en algemeen manager Bas Blezer namens WRF.

Mensen met een beperking

Doordat het contract met de huidige partij CSU in maart 2012 afliep, ontstond de kans om het werk te reserveren voor mensen met een beperking. De Roermondse wethouder en lid van het bestuur van Westrom, Raja Moussaoui, pleitte hiervoor.

Het contract zal worden uitgevoerd door WRF, een partij die ontstaan is uit een samenwerking tussen Vebego International B.V. en de sociale werkvoorzieningbedrijven Westrom en de Risse.

WRF neemt medewerkers CSU over

Met de keuze voor WRF geeft de gemeente Roermond als grote werkgever daarmee het goede voorbeeld. Het sluit immers aan bij het Regionaal Arbeidsmarktbeleid dat onder andere is gericht op het creëren en behouden van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Daar waar dit tot de mogelijkheden behoort, laat WRF mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt doorstromen naar een reguliere functie. WRF neemt het huidige personeel – zeven medewerkers van CSU – over. Daarnaast heeft WRF aangekondigd een aantal Wsw-ers die het risico liepen hun werk te verliezen, in dienst te nemen.

WRF is blij met dit schoonmaakcontract met de gemeente Roermond. Het nieuwe contract vergroot voor een aantal mensen de kans op behoud van hun baan.

Informatie: www.westrom.nl

Reageren?