Werkoverleg nieuw instrument in Coachend Leidinggeven

Kasja Grodowska, housekeeper (l) en Birgit Jilesen, manager Business School beiden EW Facility Services

Lichamelijke belasting, ongewenst gedrag, samenwerking en complimenten; het zijn onderwerpen die aan bod kunnen komen tijdens een werkoverleg met schoonmaakmedewerkers. Sinds eind 2011 is de training Werkoverleg een onderdeel van de al bestaande training Coachend Leidinggeven van SVS.

Housekeeper Kasja Grodowska van EW Facility Services nam deel aan de pilot: ‘Door systematisch werkoverleg in te plannen, creëer je betrokken medewerkers. Medewerkers komen zelf met ideeën en worden zo deel van de oplossing. Ze gebruiken hun eigen kracht en voelen zich meer gewaardeerd. Ze krijgen aandacht. Dat is belangrijk. Ze komen met plezier naar het werkoverleg’, vertelt Grodowska.

Pilot Coachend Leidinggeven en Werkoverleg

Grodowska nam namens de facilitair dienstverlener eind 2011 deel aan de pilot Coachend Leidinggeven en Werkoverleg. De RAS initieerde deze training en ontwikkelde deze samen met SVS.

Birgit Jilesen, manager Business School bij EW en daarmee verantwoordelijk voor het opleidingsbeleid: ‘We doen graag mee aan initiatieven in de branche op het gebied van opleidingen. Coachend leidinggeven is een leiderschapsstijl die binnen onze organisatie past. Het legt de verantwoordelijkheid laag in de organisatie, bij de supervisor en de medewerkers.’

Aandacht en communicatie

‘Aandacht en een goede communicatie zijn heel belangrijk op de werkvloer’, zo meldt Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche (RAS) op haar website.

‘Medewerkers voelen zich meer betrokken, zijn gemotiveerder, werken met meer plezier en melden zich minder snel ziek. Werkoverleg zorgt voor aandacht en goede communicatie. Mede hierom is het belangrijk dat de werkgever ervoor zorgt dat werknemers regelmatig werkoverleg hebben met collega’s en hun direct-leidinggevende.’

Werkoverleg geeft vorm aan coachend ledinggeven

Opleider SVS en de RAS werkten samen aan de training Werkoverleg voor leidinggevenden. Deze werd eind 2011geïntroduceerd en is onderdeel van de training Coachend Leidinggeven, die is voortgekomen uit de afspraken in het Arboconvenant.

Door het voeren van werkoverleg krijgen leidinggevenden in de schoonmaak een extra instrument om het coachend leidinggeven vorm en inhoud te geven, aldus SVS. Voorbeelden van onderwerpen die tijdens de training Werkoverleg aan de orde kunnen komen zijn: lichamelijke belasting, veilig werken, ongewenst gedrag, samenwerking, werktijden, gebruik voorzieningen opdrachtgever, complimenten, sleutels/pasjes, extra opdrachten.

Supervisors en housekeepers

Jilesen: ‘De verantwoordelijkheid van de rayonmanagers verschuift steeds meer naar supervisors en housekeepers, zij zijn immers meer in contact met de opdrachtgever. Daarom vinden wij het belangrijk deze groep goed op te leiden.

‘Werkoverleg heeft nog niet de aandacht die het zou moeten hebben. Er is wel dagelijks een briefing, maar dat gaat over dagelijkse werkzaamheden. Werkoverleg is essentieel om betere teams te creëren. Een team met medewerkers die voor elkaar klaar staan en loyaal zijn. Dat is juist belangrijk in een omgeving waar de druk hoog is en kamers op een bepaalde tijd af moeten zijn.’

Betrokken medewerkers

Team EW Amsterdam citizenM-hotelGrodowska geeft leiding aan een groep van zeventien medewerkers. In het hotel zijn bij een honderd procent bezetting maximaal veertien medewerkers aan het werk. ‘We zitten vlakbij de RAI en de bezetting hangt sterk af van beurzen en evenementen.’

De housekeeper is al opgeleid tot leidinggevende; het leren over coachend leidinggeven en werkoverleg is voor haar een toevoeging: ‘Het meest bijgebleven is dat als je mensen stimuleert, als je ze begeleidt en coacht, je snel je doel kunt bereiken. Door systematisch werkoverleg in te plannen, creëer je betrokken medewerkers.’

Grodowska: ‘Ik organiseer een werkoverleg één keer in de twee maanden. We praten over de taakverdeling, extra werkzaamheden die door sommigen wel worden gedaan, en door anderen niet. Want worden deze niet gedaan, dan heeft de rest daar last van.

‘Veelvoorkomend probleem in hotels is bovendien de linnenkamer die rommelig is of linnentrolleys die niet goed worden aangevuld. Maar we hebben het ook over wat we goed hebben gedaan.’

‘We gaan er echt voor zitten’

Grodowska plant het werkoverleg aan het einde van de dag in, rond 16.00 uur, op een dag dat de meeste medewerkers staan ingepland. Anderen komen er speciaal voor naar het hotel. Dit zijn gewerkte uren, die ze krijgen uitbetaald.

‘We gaan er echt voor zitten, in een aparte ruimte. In een groep is het voor sommigen makkelijker om iets te bespreken dan één-op-één want je hebt medestanders. Op de werkvloer ervoer ik vaak geen tijd, maar ik werk nu bewuster en neem gedurende dag ook meer tijd om te luisteren.’

Jilesen geeft aan dat werkoverleg, maar bijvoorbeeld ook functioneringsgesprekken met medewerkers, een vast onderdeel van het begeleiden van medewerkers moet worden. ‘Dat gebeurt nog niet, maar daar willen we wel naar toe.’

Arbo-cao

Theo Bosma, beleidsmedewerkster Arbeidsomstandigheden bij de RAS: ‘De reden dat de training Werkoverleg is ontwikkeld, is omdat er in de Arbo-cao jaren geleden afspraken zijn gemaakt over het inplannen van werkoverleg, maar dat we sterk de indruk hebben dat dit in de praktijk onvoldoende van de grond komt.

‘Deze training is een initiatief om leidinggevenden te ondersteunen om werkoverleg beter vorm te geven. De RAS heeft de totstandkoming van de training betaald, en deze is – in samenspraak met SVS – inhoud gegeven om direct-leidinggevenden te ondersteunen bij het inplannen van werkoverleg.’

De pilot is volgens Bosma geslaagd: ‘De medewerkers die de training Werkoverleg hebben gevolgd zijn enthousiast. Er zijn maar een paar praktische aanpassingen gedaan.’ Voor beide trainingen geldt dat schoonmaakbedrijven ESF-subsidie krijgen, de rest wordt door de RAS vergoed.

www.svs-opleidingen.nl
www.ras.nl
www.ew.nl

Uit: Professioneel Schoonmaken 3/2012

Reacties

Één reactie op “Werkoverleg nieuw instrument in Coachend Leidinggeven”

  1. Eva | Leidinggeven3 mei 2012 om 14:28

    Leidinggeven, werkoverleg, coaching, eigenlijk is het niet echt zo ver zoeken. Leidinggeven gaat veel gemakkelijker wanneer je bereid bent interesse en aandacht te schenken aan je medewerkers. Natuurlijk vraagt dit ook een goede communicatie, maar dat blijft maar een middel. Het doel is die interesse te tonen. Trouwens zo werkt ook de klantgerichtheid. Als je die interesse kunt opbrengen en ze overbrengen mits een goede communicatie vervallen de meeste “ja, maar’s”. Eva Joos.

Reageren?