Koos Stuyvers: Sterk en aantrekkelijk

In economisch zware tijden zijn zakelijk gezien de uitdagingen groter. Het piept en het kraakt in de samenleving. Werkgevers hebben geen financiële ruimte meer, werknemers willen financieel bij blijven in tijden waarin veel duurder wordt.

In onze branche is er dan ook nog sprake van krimp; door het nieuwe werken, een inkrimpende overheid, bedrijven die failliet gaan en steeds meer bezuinigingen op schoonmaak en glasbewassing.

Een spanningsveld met grote risico’s. Risico’s op het gebied van faillissementen en ontslagen. Het piept en het kraakt dus ook in onze branche. En de centrale vraag zou dan ook moeten zijn: Wat is goed voor de branche? Nu, nu in deze moeilijke economische tijd, en in de toekomst? Wat is er nodig voor een sterke en aantrekkelijke branche? Iets waar OSB zich vanaf het begin van de cao-onderhandelingen voor inzet.

Code Verantwoordelijk Marktgedrag

In feite zijn de oplossingen voor een sterke en aantrekkelijke branche niet zo moeilijk. Die zijn namelijk al gecreëerd. Er is een Code Verantwoordelijk Marktgedrag ontwikkeld door alle betrokken partijen. De gedragscode verwoordt het maatschappelijk verantwoord ondernemen van de schoonmaakbranche.

Werkdruk, onrealistische prestaties, destructief kortetermijndenken; het kan allemaal worden aangepakt, als partijen gaan samenwerken… Als vakbonden het meer dan realistische eindbod accepteren, kunnen we weer verder met onze branche.

Samen voor een schone zaak

Samen voor een schone zaak in plaats van strijden voor eigen belang. Als alle betrokken partijen zich inzetten voor een sterke en aantrekkelijke branche, als alle partijen dezelfde kant op kijken en ieder op zijn eigen manier, in zijn eigen stijl en met begrip voor elkaar gaat werken aan de toekomstbestendigheid van de branche, dan kunnen we sterk en aantrekkelijk zijn. Een branche waar we dan nog trotser op kunnen zijn.

En dit geldt uiteraard ook voor het specialisme glasbewassing. Ook voor dit specialisme zullen alle partijen moeten samenwerken.

Koos Stuyvers
Voorzitter OSB-segment AWOG

Reageren?