Ondertekening Code Verantwoordelijk Marktgedrag bij MVO Nederland

Code Verantwoordelijk Marktgedrag

Op woensdag 18 april organiseert de codecommissie een regionale ondertekening. Tijdens deze bijeenkomst zullen MVO Nederland,  Alliander Shared Services Facilities, Bryony, Enexis, J. Poortvliet schoonmaakbedrijf, Menno Sappé Reinigingsspecialisten, SP,  Unilever Nederland en Wissenraet van Spaendonck de Code ondertekenen.  

Voorafgaand aan de feitelijke ondertekening licht Willem Lageweg, directeur van MVO Nederland, toe op welke wijze de Code past binnen maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

De organisaties die ondertekenen geven vervolgens aan met welk doel zij de Code ondertekenen en hoe ze deze in hun beleidsvoering integreren. Verder zal Kees Blokland, commissievoorzitter Verantwoordelijk Marktgedrag, aangeven hoe de Code is ontstaan en hoe deze  praktisch kan worden ingevuld.

585 organisaties hebben Code onderschreven

Sinds de introductie van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag in juni 2011 hebben ruim 585 organisaties de Code onderschreven, waaronder de Rijksoverheid, NS, Schiphol, Tata Steel, Delta Lloyd Groep en het Erasmus Medisch Centrum.

Organisaties die deel uitmaken van de commissie zijn: de OSB, VMS FMN, CNV Vakmensen, FNV Bondgenoten, ROC Friese Poort, Erasmus Medisch Centrum, NS, Schiphol, F-MEX en de Rijksoverheid.

De volledige tekst van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag in de schoonmaak- en glazenwasserbranche is te vinden op www.codeverantwoordelijkmarktgedrag.nl.

Reageren?