Principe-akkoord over tweejarige cao voor schoonmakers

CAO Schoonmaak

Loonsverhoging en uitgebreid onderzoek naar beter beleid ziekteverzuim
 
De 150.000 schoonmakers in Nederland hebben er lang op moeten wachten, maar vannacht is het alsnog gelukt: een nieuwe cao. CNV Vakmensen heeft, samen met FNV Bondgenoten, een akkoord bereikt met werkgeversorganisatie OSB.

“Goed nieuws”, reageert onderhandelaar Jan Kampherbeek van CNV Vakmensen. “Wij hebben in de afgelopen periode alle partijen opgeroepen om over de belangrijkste verschillen heen te stappen en een nieuwe cao af te sluiten. Dat is gelukt, en daar ben ik blij mee. De schoonmakers kunnen een loonsverhoging in deze tijd goed gebruiken.”

De nieuwe cao geldt voor twee jaar (van 1 januari 2012 tot 1 januari 2014). De lonen gaan in die periode met 4 procent omhoog (2 procent per 1 mei 2012 en nog eens 2 procent per 1 januari 2013). Daarnaast gaat de eindejaarsuitkering omhoog van 0,75 naar 1,6 procent (met ingang van 2012), zet CNV uiteen.

OSB: ‘Beste CAO van Nederland’

Werkgeversorganisatie OSB noemt  het de beste CAO van Nederland van dit moment. Hiermee willen de werkgevers ondanks de huidige recessie blijvend investeren in een sterke en aantrekkelijke schoonmaakbranche. Het principeakkoord wordt volgende week voorgelegd aan de OSB-leden tijdens een bijzondere Algemene Ledenvergadering.

Anton Witte, CAO-onderhandelaar OSB1e onderhandelaar, Anton Witte: “Wij durven met de beste CAO afspraken van Nederland  te investeren in onze schoonmaakbranche ondank de huidige recessie. Dit doen we omdat we op realistische manier willen bouwen aan een sterke en aantrekkelijke branche. Hiervan profiteren niet alleen onze 150.000 schoonmakers, maar ook onze opdrachtgevers die goede kwaliteit krijgen voor een eerlijke prijs.”

FNV: ‘Succes voor schoonmakers’

De 105 dagen durende staking heeft de schoonmakers succes opgeleverd, reageert FNV Bondgenoten. De bond vatte gisteravond samen: ‘Ze krijgen een loonsverhoging van 4,85%, betere opleidingen, regelmatige werkdrukmetingen en er komt meer zekerheid voor uitzendkrachten. Ook is er een belangrijke stap gezet richting een betere behandeling van zieke schoonmakers. Dat is het resultaat van het overleg vanavond tussen schoonmaakbazen en de Vakbond van Schoonmakers.’

Uitgebreide studie naar beleid ziekteverzuim

Jan Kampherbeek (CNV)Een heikel punt tijdens de onderhandelingen waren de ziektedagen. In de cao is nu nog geregeld dat de eerste twee ziektedagen voor rekening van de werknemer zijn.

“Daar willen we graag vanaf, maar voor de werkgevers is dat op dit moment nog een brug te ver”, zegt Kampherbeek (CNV). “We hebben nu afgesproken dat er een uitgebreide studie komt naar een beter ziekteverzuimbeleid.”

Over het experiment met beter ziekteverzuimbeleid spraken partijen af: er komt een breed en grondig experiment voor het verbeteren van het ziekteverzuimbeleid. De schoonmaaksector verbindt zich aan de eenduidige onderzoeksconclusies (www.fnvbondgenoten.nl).

Khadija TahiriKhadija Tahiri, ziekenhuisschoonmaker en de gekozen President van de Vakbond van Schoonmakers: “Ruim 20 jaar is er geprobeerd een normale ziekteregeling te realiseren. Door de staking van 15 weken kunnen we nu een belangrijke stap zetten. In het experiment wordt een betere ziekteregeling getest, met onder andere doorbetaling bij ziekte. Dat gaat niet over loon, maar over respect.” 

Opleidingen

Verder is in de cao afgesproken dat er elk jaar geld wordt vrijgemaakt voor 6.000 vakopleidingen en 500 taalcursussen, vermeldt CNV. Ook komt er een studie naar betere cao-afspraken voor werknemers in administratieve functies en in de specialistische reiniging.

Net als in eerdere cao’s is ook een bijdrage (van in totaal 30.000 euro) afgesproken voor CNV Internationaal, waarmee vakbondsprojecten in het buitenland kunnen worden ondersteund.
 
CNV Vakmensen gaat het akkoord positief voorleggen aan de leden.

Leden van FNV stemmen vandaag over het akkoord.

Het principeakkoord wordt volgende week voorgelegd aan de OSB-leden.

Informatie: www.fnvbondgenoten.nl, www.schoongenoeg.nu, www.osb.nl, www.caoschoonmaak2012.nl, www.cnvvakmensen.nl

Reageren?