OSB komt met overzicht van belangrijkste cao-afspraken

OSB

Na een lang en moeizaam proces heeft OSB in de nacht van maandag op dinsdag met de vakbonden CNV en FNV een principeakkoord bereikt voor een nieuwe tweejarige CAO voor onze schoonmaak- en glazenwassersbranche.

Met dit principe akkoord kunnen onze 150.000 medewerkers profiteren van een uitstekende CAO van Nederland van dit moment. Deze afspraak komt grotendeels overeen met ons eindbod van begin februari.

De belangrijkste afspraken zijn:

  • Een structurele loonsverhoging van 2% per 1 mei 2012 en 2% per 1 januari 2013. Ter compensatie van de latere ingangsdatum van de verhoging in 2012 zal eenmalig een eindejaarsuitkering van 0,2% worden uitbetaald in december 2012. 
  • Een nieuwe toekomstbestendige reiskostenregeling woon-werkverkeer. Daartoe zal de eindejaarsuitkering in 2! 012 worden verhoogd naar 1,4% (was in 2011: 0,75%) en in 2013 naar 1,6%. Deze eindejaarsuitkering wordt bestemd voor en uitgekeerd als een netto vergoeding van reiskosten  woon-werkverkeer. Uitbetaling geschiedt over het gehele jaar in de maand  december. 
  • Verlaging ziekteverzuim: er komt een breed en grondig onderzoek (met praktische experimenten naar de effectiviteit van wachtdagen) naar de mogelijkheden om de aanpak van het ziekteverzuim te verbeteren met als doel om het ziekteverzuim structureel te verlagen. De schoonmaaksector verbindt zich aan de eenduidige onderzoeksconclusies. 
  • Geen verdere stijging pensioenpremie: partijen zullen zonodig met verlaging van het opbouwpercentage voorkomen dat de pensioenpremie in 2013 verder oploopt. 
  • Meer opleidingen: jaarlijks 6.000 basisvakopleidingen en 500 Nederlandse taaltrajecten. 
  • En bij contractswisseling krijgen alleen nog werknemers in het bezit van het   branchecertificaat voor de basisvakopleiding een arbeidsovereenkomst aangeboden door de overnemende werkgever. 
  • Uitzendkrachten mogen nog maximaal 1 jaar worden ingeleend. Daarna krijgt de uitzendkracht een arbeidsovereenkomst. 
  • Zieke werknemers bouwen sinds 1 januari 2012 volledig vakantiedagen op. Daar staat tegenover dat de opgebouwde wettelijke vakantiedagen sneller komen te vervallen (1 jaar na het jaar waarin ze zijn opgebouwd). 
  • Er gaat een werkgroep aan de slag met een grondige herziening van het B-deel voor de specialistische reiniging.

Met dit totaalpakket investeren we ondanks de huidige recessie blijvend in een sterke en aantrekkelijke schoonmaakbranche en bouwen we verder aan de kwaliteit van onze branche, zo bericht OSB.

Extra Algemene Ledenvergadering

Het principeakkoord wordt woensdag 25 april voorgelegd aan de OSB leden tijden! s een bijzondere Algemene Ledenvergadering bij Van der Valk Hotel in Houten. Wij rekenen op uw komst. Ontvangst vanaf 16:00 uur, programma start 16:30 uur.

Informatie: www.osb.nl

Tags:,

Reageren?