Code is een mijlpaal om slimmer te werken

Mevrouw Jongedijk (Unilever Nederland) en Kees Blokland (Code Verantwoordelijk Marktgedrag)

Na de regionale ondertekening van 18 april staat het aantal organisaties dat de Code onderschrijft op 594. Toen hebben namelijk acht organisaties de Code ondertekend bij MVO Nederland, een van de acht ondertekenaars.

De bijeenkomst stond niet alleen in het teken van het onderteken van de Code.
Onder leiding van Kees Blokland (voorzitter commissie Code Verantwoordelijk Marktgedrag) gingen organisaties met elkaar in gesprek over waarom de code belangrijk is en hoe je deze simpelweg in de praktijk brengt.

Schoonmaaksector trots

Volgens de heer Lagerweg (MVO Nederland) mag de schoonmaaksector trots en lef ontleden aan het initiatief van de Code. Hij is van mening dat je de Code in praktijk brengt door onderling goed te communiceren, niet alleen bij het afsluiten van het contract maar ook bij de uitvoering ervan.

Schoonmaakcontract ‘goed huwelijk’

Mevrouw Jongedijk (Unilever Nederland) gaat een stap verder en vergelijkt het aangaan van een schoonmaakcontract met een goed huwelijk. “Je moet niet alleen naar de bruidschat kijken, maar met elkaar de ontwikkeling aangaan. Je moet elkaar scherp houden, dat maakt het spannend”, aldus Jongedijk. In de beleving van de heer Pol  (Menno Sappé Reinigingsspecialisten) is de Code een mijlpaal om slimmer te werken op een gezonde manier.

Naast MVO Nederland, Unilever Nederland en Menno Sappé Reinigingsspecialisten hebben Alliander Shared Services Facilities, Bryony, Enexis, J. Poortvliet schoonmaakbedrijf, SP en Wissenraet van Spaendonck de Code ondertekend. 

Informatie: www.codeverantwoordelijkmarktgedrag.nl

Reageren?