Omzetgroei CSU in krimpende schoonmaakmarkt

CSU

Terwijl de totale schoonmaakbranche een daling van de omzet laat zien, behaalde CSU in 2011 een omzet van € 269 miljoen tegenover €248 miljoen in 2010. De schoonmaakomzet steeg van € 218 naar € 232 miljoen. Dit is inclusief ca. € 1,5 miljoen omzet door de acquisitie van OCS in november 2011.

De autonome groei bedroeg 5,5%. De activiteiten van het thuiszorgonderdeel Tzorg groeiden van € 30 miljoen in 2010, naar bijna € 37 miljoen gefactureerde omzet in 2011. Deze groei van 24% is volledig autonoom gerealiseerd.

Groei thuiszorgactiviteiten

Mede door de groei van de thuiszorgactiviteiten kwam het bedrijfsresultaat van de totale organisatie in 2011 € 1,2 miljoen boven het bedrijfsresultaat van 2010 uit. Het bedrijfsresultaat over 2011 bedroeg in € 14,1 miljoen (5,3%) tegenover € 12,9 miljoen (5,2%) over het voorgaande jaar.

Concurrentie schoonmaaksector

Directievoorzitter Frie van Hulten: ‘We zijn tevreden over het gerealiseerde bedrijfsresultaat over 2011. De concurrentie binnen de schoonmaaksector met de daarbij behorende druk op de brutomarges blijft onveranderd hoog. Desondanks blijven we fors investeren in onze medewerkers en in de zes schoonmaak businessunits. De splitsing vorig jaar van drie naar zes businessunits met ieder hun eigen ondersteunende organisatie, heeft er voor gezorgd dat we onze klanten nog beter kunnen bedienen. Per 2011 zijn ook de thuiszorgactiviteiten in een separate businessunit ondergebracht.’

Verwachtingen 2012

Voor 2012 verwacht CSU dat de schoonmaakomzet een geringe groei doormaakt, waarbij de druk van de markt op de prijzen hoog blijft. CSU ziet dat de Code Verantwoord Marktgedrag in de schoonmaak- en glazenwasserbranche langzaam zijn effecten heeft binnen de aanbestedingsmarkt en dat kwaliteit steeds vaker de boventoon voert in plaats van de laagste prijs.

Daarnaast is de verwachting dat de splitsing van businessunits en de hiermee verhoogde aandacht voor de klant en kwaliteit vertaald wordt in een verbeterde brutomarge. Voor de activiteiten van Tzorg voorziet de organisatie een verdere groei naar een omzetniveau van ongeveer € 50 miljoen. In totaliteit verwacht CSU dat door de groei en de beheersing van het verzuim het bedrijfsresultaat voor 2012 licht zal stijgen.

Informatie: www.csu.nl

 

Reageren?