VSR-Noviteit op Interclean 2012

VSR logo

De kwaliteit van de schoonmaak wordt ervaren door gebruikers van gebouwen. Hun mening over de kwaliteitsbeleving van de schoonmaak is belangrijk voor een optimale inrichting van het schoonmaakprogramma en voor de communicatie tussen opdrachtgever en schoonmaakorganisatie.

Om de kwaliteit van de schoonmaak objectief en onafhankelijk vast te kunnen stellen is het VSR kwaliteitsmeetsysteem (VSR-KMS) van oudsher de methode voor een betrouwbare kwaliteitsmeting van de professionele schoonmaak.

Aanvullend daarop, biedt VSR tijdens Interclean voor het eerst de mogelijkheid om de schoonmaakbeleving van de gebruiker te meten.

Waardering schoonmaak

Daartoe heeft VSR in samenwerking met de Amsterdam RAI bij vijf toiletgroepen in de Amsterdam RAI, terminals geplaatst. Via een touch-screen kunnen gebruikers met een cijfer tussen 1 en 10 aangeven hoe ze de schoonmaak van het toilet waarderen. Omdat deze terminals in verbinding staan met het internet kunnen de resultaten direct online door de belanghebbenden worden bekeken.

Gedurende de hele dag kan die beoordeling van de schoonmaak door de gebruikers ook live via een beeldscherm op de VSR-stand worden gevolgd.

Schoonmaak afstemmen op gebruikersfrequentie

De belevingsmeting kan een middel zijn om de schoonmaak per toiletgroep in overleg tussen opdrachtgever en schoonmaakbedrijf, optimaal af te stemmen op de gebruikersfrequentie en op de waardering van de gebruikers.

VSR nodigt u van harte uit om zelf aan het kwaliteitsbelevingsonderzoek tijdens Interclean deel te nemen en de resultaten op de VSR-stand te volgen. De VSR-stand (EL.01) bevindt zich in het Elicium-gebouw, de locatie waar de centrale registratie voor Interclean 2012 plaatsvindt.

Informatie: www.vsr-org.nl

Reageren?