Industrieel reiniger Rogier Mazurel (Romaro Schoonmaakgroep)

Rogier Mazurel (Romaro)

’We doen het goed, maar we doen het vooral anders.’ Aan het woord is Rogier Mazurel, directeur/eigenaar van Romaro Schoonmaakgroep uit Ridderkerk. Een belangrijk deel van de omzet van zijn bedrijf wordt gerealiseerd door de in industriële reiniging gespecialiseerde tak Romaro Industriële Service.

Het bedrijf levert ‘industriële reiniging en gekwalificeerde service-gerelateerde bedrijfsdiensten ten behoeve van bedrijfsterreinen, havengebieden, fabrieken en loodsen.’

Romaro Schoonmaakgroep is gevestigd in een nieuw bedrijfspand in Ridderkerk. Het meeste werk wordt uitgevoerd in de Europoort, Botlek en het Rotterdamse havengebied.

‘Enorme afstanden maar toch eenvoudig bereikbaar,’ verklaart Mazurel de vestigingsplaats. Daarmee is meteen een van de specifieke problemen van industriële reiniging in het gebied aangesneden: logistieke planning.

‘Voor het normale werk is dat geen probleem. Bij productiestops werken we dag en nacht door met een grote groep mensen en veel materieel. Dat kunnen we plannen en organiseren. Maar bij calamiteiten moet je ook snel kunnen handelen.’

Door het grote aantal klanten in de ‘verre’ gebieden is er altijd een aantal wagens met vakmensen in de buurt. ‘De wagens zijn uitgerust met communicatiemiddelen en we kunnen dus heel snel schakelen. Daarmee kan tijdens calamiteiten veel schade worden beperkt.’

Groot materieel

HogedrukreinigingWat doet Romaro in de industriële sector? ‘Het proces bestaat voornamelijk uit werken met groot materieel,’ licht Mazurel toe. ‘In de eerste plaats is dat hoge-drukreiniging van tanks, ketels, schotels, pijpleidingen en bundels. Afhankelijk van de locatie en het product in de tanks gaat dat onder hoge tot zeer hoge druk, van 350 tot 3000 bar. Daarbij is ook de temperatuur van belang, van koud water tot stoom.’

Demontage- en montagewerkzaamheden

Naast het eigenlijke reinigingswerk levert Romaro ook de diensten die er nauw op aansluiten bijvoorbeeld de bediening van de noodstop. ‘We hebben bijvoorbeeld monteurs in dienst die demontage- en montagewerkzaamheden verrichten. Als je daar andere bedrijven voor moet inschakelen, kan een enorme stagnering ontstaan en dat kan de klant bij een productiestop niet hebben.’

Ook gediplomeerde vorkheftruckchauffeurs en bobcat-bediening,  staan paraat. ‘Een boot die een dag te lang aan de wal blijft, kost enorm veel geld. Hoe efficiënter we het werk kunnen uitvoeren, des te beter is dat voor de klant. Daarom is het uurtarief van minder belang. Het gaat om snelheid, efficiency en betrouwbaarheid.’

Druk-vacuümreinigen

Het water dat gebruikt wordt, moet worden opgevangen en verwerkt. Dat onderdeel vormt de tweede poot van de industriële tak: druk-vacuümreinigen. Maar de machines worden ook ingezet voor het schoonmaken van ruimtes zoals silo’s, transportbanden, productieruimtes en dergelijke, zowel vaste als vloeibare stoffen.

‘Bij een meelverwerkend bedrijf wil nog wel eens een afdichting klappen. Wij verwijderen dan het vrijgekomen product en afhankelijk van de wens wordt dit afgevoerd of opnieuw in de productielijn gebracht.’

Dit geldt ook bij de verwerking van sojabonen, granen en eetbare oliën. Ook hier heeft Romaro weer een toegevoegde dienst. ‘We trekken monsters van de verzamelde stoffen en bieden deze aan aan een laboratorium. Ook weer een dienst die de klant werk en zorg ontneemt.’

Reinigen koelcellen

Medewerkers RomaroNu lijkt het of industriële reiniging alleen met grote en geavanceerde apparatuur wordt uitgevoerd. ‘Niets is minder waar. Veel is gewoon handwerk’, benadrukt Mazurel. ‘Neem het reinigen van koelcellen. De wanden en vloeren kun je met behulp van machines schoonmaken, maar het nawerk en bijvoorbeeld de ventilatoren moeten toch met de hand worden gedaan.’

Veiligheid belangrijk in industriële sector

Een ander belangrijk aspect bij het werken in de industriële sector is de veiligheid. Romaro is aangesloten bij de Stichting Industriële Reiniging (SIR), die een coördinerende functie heeft bij ontwikkelingen op gebied van veilig werken in de industriële reiniging in Nederland en België.

De SIR houdt ook toezicht op de opleidingen en geeft certificaten van vakbekwaamheid af. Veiligheid begint bij de medewerkers door mensen bewust te maken van de gevaren en toezien op het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Dat bereik je in de eerste plaats door je mensen goed op te leiden.

Voorzorgsmaatregelen

WaarschuwingsbordMaar ook de overige zaken tellen zwaar, zoals regelgeving en voorzorgsmaatregelen. ‘Als je in silo’s gaat werken, moet je eerst een gedegen risico-inventarisatie opmaken, dan een werkvergunning aanvragen waar de passende maatregelen in omschreven staan voor werken in een risicovolle omgeving. Zonder vol-gelaatsmasker en adembescherming mogen de mannen niet naar beneden.

Vervolgens moet er mangatwacht worden geregeld om de klus veilig te laten verlopen en eventueel in te kunnen grijpen’, schetst Mazurel het proces. ‘Aan veiligheid doen wij geen concessies. ‘Je moet geen geld willen verdienen met onveilig werken. Het gevolg is dat het aantal bedrijfsongevallen nihil is. Daar zijn we trots op.’

Bewustwordingsproces pas sinds tien jaar op gang

Dat brengt ons bij de veiligheid en mogelijke onveiligheid bij het werken voor industriële bedrijven. De laatste maanden is veel kritiek gekomen op de barre situatie bij sommige bedrijven. Ook aannemers en onderaannemers hebben daar last van.

‘Zo slecht als nu gesuggereerd wordt is het niet’, zegt Mazurel. ‘Wel kunnen we vaststellen dat pas sinds een jaar of tien het bewustwordingsproces op gang is gekomen op basis van veiligheid en de laatste vijf jaar er écht aan gewerkt wordt. Voor de aannemers waren de richtlijnen al strikt, maar voor het eigen personeel was men destijds wat soepeler.

Het probleem kan worden opgelost door enerzijds meer overheidscontrole en anderzijds een voortdurende dialoog tussen opdrachtgever en aannemer. ‘Maar de eigen verantwoordelijkheid ten opzichte van je werknemers blijft altijd jouw zaak. Daarom moet je je grenzen trekken en zo nodig opdrachten weigeren.’

Onderscheid schoonmaakonderhoud en industriële reiniging

Daarmee is ook het grote onderscheid tussen schoonmaakonderhoud en industriële reiniging in beeld: ‘Als industrieel reiniger ben je meer partner van je klant’, zo is de ervaring van Mazurel, waarbij de twinkeling in zijn ogen zijn passie verraadt.

www.romaro.nl

Uit: Professioneel Schoonmaken 5, 2012

Tekst: Sjaak van ’t Wout, foto’s: Levin den Boer, persfoto.nu

Reageren?