Aanbestedingswet niet controversieel

Aanbesteden

De Eerste Kamer heeft op 8 mei 2012 besloten geen wetsvoorstellen in verband met de demissionaire status van het kabinet Rutte controversieel te verklaren. Dus ook de Aanbestedingswet loopt geen vertraging op.

De Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft op 24 april 2012 het voorlopig verslag uitgebracht en wacht op de memorie van antwoord.

Daarna vindt het plenaire debat plaats. Tot slot wordt er gestemd over het wetsvoorstel.

Wetten treden in werking op 1 januari of op 1 juli. Dit betekent dat bij voortvarende behandeling door de Eerste Kamer de wet op 1 januari 2013 in werking kan treden.

 Bron: Eerste Kamer/PIANOo

Reageren?