OSB: Algemene Ledenvergadering 14 juni 2012

Hans Simons

Op donderdag 14 juni houdt OSB haar Algemene Ledenvergadering in Fort Voordorp in Groenekan. Het programma staat in het teken van het OSB-Keurmerk en van het beperken van Verzuimschade.

OSB-Keurmerk

Tijdens de ALV in december hebben de leden ingestemd met de invoering van het OSB-Keurmerk. Vanaf 1 januari 2013 komt dit er definitief. Tijdens deze vergadering gaan we nader in op de specifieke eisen en vertellen we wat van u verwacht wordt om de komende
maanden aan de gestelde eisen te voldoen.

Verzuimschade

Daarnaast willen we tijdens deze bijeenkomst stilstaan bij verzuimschade. Veel schoonmaakbedrijven hebben te maken met werknemers, die arbeidsongeschikt worden en een uitkering krijgen. Elke werkgever betaalt hieraan mee.

Voor schoonmaakbedrijven betekent dit in de praktijk dat zij bij één verzuimgeval al snel vele tienduizenden euro’s aan schade hebben die (grotendeels) via de UWV óf leden een aanpak geregeld, waarmee deze kostenpost aanzienlijk omlaag kan.

De ontvangst is om 12.00 uur, om 13.00 uur opent voorzitter Hans Simons (foto) de vergadering. De ALV wordt om 18:15 uur afgesloten met een walking dinner.

Informatie: www.osb.nl

Reageren?