Top Diversey onderstreept belang risicomanagement

Diversey

Wereldwijde organisaties zijn het oneens over de oplossingen voor meest actuele uitdagingen van voedsel- en Arbeidsveiligheid. Stemming toont aan dat bijna 1 op 5 voedingsmiddelenbedrijven infectiepreventie niet als een bedrijfsrisico ziet.

Meer dan 200 zakelijk leiders van wereldbekende organisaties in gebouwonderhoud, retail, huisvesting en  horeca hebben de risicomanagement top van Diversey, nu onderdeel van Sealed Air, bijgewoond. De top werd gehouden op 10 mei in het Amsterdam RAI Conference Centre

In een tijd dat de kans op het oplopen van een ziekenhuisinfectie 30% is in ontwikkelde landen en aanzienlijk hoger in ontwikkelingslanden; dat 0,1% van alle salmonellagevallen leiden tot sterfte; en het gevaar van een wereldwijde pandemie meer dan ooit tevoren op de loer ligt, kwam het initiatief van Diversey op het juiste moment.

De aanwezigen, uit 18 verschillende landen, zagen de presentaties van wereldleiders zoals ISS, Metro, Coca Cola, Compass Group, AutoGrill en McDonalds. Uit de levendige en pittige paneldiscussies bleek dat er veel verschillende en vaak tegenstrijdige inzichten zijn op het gebied van voedsel- en arbeidsveiligheid op de werkvloer.

Verschillende inzichten voedsel- en arbeidsveiligheid

Terwijl de extra aandacht voor risicomanagement erg op prijs werd gesteld, hadden de sprekers duidelijk verschillende inzichten over wat de belangrijkste pijnpunten zijn bij voedsel- en arbeidsveiligheid en de juiste aanpak hiervan.

De resultaten van live stemmingen onder de afgevaardigden tijdens de top bevestigden de uiteenlopende meningen over de grootste bedreigingen en de beste strategieën om risico’s te verkleinen of uit te bannen.

Grootste uitdaging distributieketen

Met name bij voedselveiligheid overheerste drie verschillende antwoorden op de vraag wat de grootste uitdaging is voor de distributieketen van voedingsmiddelen. Een meerderheid van 55,8% noemde de complexiteit van verschillende regelgeving in verschillende landen, 13% bekritiseerde alleen al de kosten voor het implementeren van veiligheidsmaatregelen terwijl voor 31,2% het realiseren van een goede samenwerking in de gehele voedingsmiddelenketen het struikelblok vormt.   

Technologie

Om te voldoen aan de eisen voor voedselveiligheid zag 40% van de aanwezigen technologie als grootste mogelijkheid om dit te bereiken. Gemeenschappelijke regelgeving en gemeenschappelijk inkopen waren met respectievelijk 34.3% en 25.7% eveneens populaire antwoorden. Verbijsterend was dat maar liefst 18,7% van de aanwezigen toegaf infectiepreventie niet te zien als een risico voor voedselveiligheid of bedreiging voor hun bedrijf. 

Horeca

Over het gebrek aan deze inzichten en voorbereiding zei Pedro Chidichimo, President bij Sealed Air Corporation: “Bij Sealed Air creëren we oplossingen die de toeleveringsketen voor de horeca beschermen en verbeteren. De oplossingen zorgen ervoor dat de producten worden verwerkt, verkocht en bereid in een veilige en efficiënte omgeving. Wij helpen ook actief bij het verbeteren van de productiviteit, efficiëntie en een consistente merkervaring. Tegelijkertijd verminderen we de risico’s van onze klanten door de integratie van schoonmaak en hygiëne oplossingen, voedselverpakkingen en kennis van voedselveiligheid.”

“We weten hoe we datgene wat belangrijk is moeten beschermen en zien iedere dag wat de voordelen voor de voedingsmiddelenindustrie zijn om te beschikken over de juiste mensen, processen en beschermende producten. Gezien de rol die risicomanagement moet hebben in de bedrijfsstrategie, is het onverklaarbaar dat er bedrijven zijn die hier geen aandacht aan geven en hun systemen meer risico’s laten lopen dan nodig is.”

Arbeidsveiligheid

Ook tijdens de tweede sessie was er weinig overeenstemmingen tussen de meningen van de sprekers en aanwezigen moeilijk te vinden. Het tweede deel van de top stond in het teken van het thema – arbeidsveiligheid en de opwaartse spiraal van efficiëntie en veiligheid. 

Op de vraag wat de grootste uitdaging is bij arbeidsveiligheid koos verassend genoeg maar 33% van de aanwezigen voor het terugdringen van verwondingen – ver achter de 52% die stemde voor het verhogen van de betrokkenheid van het personeel bij dit onderwerp.

Positief was wel dat 52,7% het verbeteren van een consistente klantenservice als belangrijkste resultaat zag van verbeterde arbeidsveiligheid. Overige populaire antwoorden waren het optimaliseren van de operationele productiviteit en het verminderen van ziekteverzuim.

Informatie: www.diversey.com

Reageren?