Effektief Groep van start bij gemeente Utrecht

Effektief Groep van start bij Gemeente Utrecht

Eerder dit jaar kreeg Effektief Groep de schoonmaakwerkzaamheden bij de gemeente Utrecht gegund. Een belangrijke gunningfactor was de wijze waarop invulling kon worden gegeven aan social return. Sinds 1 mei heeft Effektief Groep de werkzaamheden naar volle tevredenheid van de gemeente overgenomen.

Het contract kent een grote verscheidenheid aan locaties met ieder hun eigen specificaties. Binnen het contract vallen gemeentehuizen maar ook kinderboerderijen. In totaal gaat het om 65.000 m2 kantoren in Utrecht.

Het contract vertegenwoordigt, inclusief glasbewassing en catering, een waarde van minimaal € 700.000,– per jaar. “Deze gunning bevestigt dat Effektief Groep een kwalitatieve speler in de schoonmaakbranche is. Omdat wij hiermee verdere invulling geven aan onze groeiambities boven de grote rivieren zijn wij erg content met deze opdracht.” Aldus operationeel directeur Erwin de Jong.

Social return

De aanbestedende gemeente heeft hoge eisen gesteld aan social return. Dat het Groningse schoonmaakbedrijf Effektief Groep sociaal en innovatief is bleek recentelijk al toen zij als eerste de gestagneerde landelijke CAO onderhandelingen doorbraken en een eigen CAO sloten met vakbond FNV bondgenoten.

Effektief Groep heeft de wens om meer maatschappelijke verantwoording te nemen (social return). Daar past deze gunning uitstekend in. Effektief Groep hecht er waarde aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, wegens handicap of uitkeringssituatie, te begeleiden naar een zo veel mogelijk normale baan. Effektief Groep wil de entree tot de arbeidsmarkt zijn voor die mensen die daarbij geholpen moeten worden. Inmiddels zijn vier medewerkers geplaatst bij de gemeente Utrecht.

Inmiddels is Effektief Groep sterk vertegenwoordigd in Friesland, Groningen, Drenthe, Utrecht en groot Amsterdam. De komende jaren wil het bedrijf haar positie in die regio’s verder verstevigen.

Informatie: www.effektiefgroep.nl

Reageren?