Pilkington 400e partner van 1.000.000 druppels

Pilkington 400e partner 1.000.000 druppels

Pilkington Benelux heeft zich als vierhonderdste organisatie aangesloten bij het duurzaamheidsproject 1.000.000 druppels. Gezamenlijk proberen deze organisaties om voor eind 2012 een miljoen mensen te bereiken met een boodschap van duurzaamheid.

Doel van 1.000.000 druppels, een initiatief van Asito, is om deze mensen bewuster te maken van hun eigen rol in duurzaamheid.

Pilkington Benelux is een onderdeel van de NSG Groep. De NSG Groep zet zich volledig in voor duurzaamheid. ‘Wij willen een maatschappelijk verantwoordelijke organisatie zijn door het balanceren van de behoeften van onze belanghebbenden, de milieueffecten, de mensen waarmee en de gemeenschappen waarin wij werken.’

1.000.000 druppels

1.000.000 druppels zorgt er niet alleen voor dat een miljoen mensen bewuster met duurzaamheid omgaan, maar levert ook directe voordelen voor de deelnemende organisaties. Organisaties die duurzamer willen opereren, hebben als uitdaging om al hun eigen medewerkers duurzamer te laten denken en doen.

1.000.000 druppels richt zich rechtstreeks tot de medewerkers van de deelnemende organisaties. Op deze manier wordt de organisatie duurzamer van binnenuit. Ook worden er door de deelnemende organisaties kennis en ervaringen uitgewisseld, waardoor een duurzame kennisbank ontstaat.

Informatie: www.eenmiljoendruppels.nl

Reageren?