Asito publiceert duurzaamheidsmagazine

(VER)ANTWOORD van Asito

Asito heeft voor het derde jaar op rij haar MVO jaarverslag in de vorm van een magazine gepubliceerd. Onder de titel (VER)ANTWOORD wil het magazine bedrijven en instellingen uitnodigen om duurzaamheid concreter te maken.

Verschillende organisaties en personen, waaronder Willem Lageweg, directeur van MVO Nederland, hebben hun medewerking verleend aan het magazine.

Experts op het gebied van duurzaamheid geven in (VER)ANTWOORD hun visie op MVO en de rol die bedrijven en particulieren hierin kunnen spelen. Zo vertelt Willem Lageweg dat MVO inmiddels niet slechts uit idealen bestaat, maar een concrete business case is. Rob Heeres van InterfaceFLOR vertelt hoe zij duurzaamheid heel concreet en meetbaar hebben gemaakt in de onderneming.

Nationaal Integratiediner

Het magazine wil bedrijven en mensen inspireren. Zo nodigt (VER)ANTWOORD iedereen uit om deel te nemen aan het Nationaal Integratiediner. Op 10 oktober zullen duizenden verschillende mensen met elkaar dineren onder het motto ‘proef de kracht van het verschil’. Het project (www.nationaalintegratiediner.nl) wil de samenwerking tussen verschillende mensen stimuleren en daarmee kansen creëren in de maatschappij.

(VER)ANTWOORDing

(VER)ANTWOORD is tevens het MVO jaarverslag 2011-2012 van Asito B.V. Het magazine legt verantwoording af over de acties die Asito heeft ondernomen, geeft antwoord op vragen over duurzaamheid en laat zien dat Asito anderen wil stimuleren verantwoord te ondernemen en leven.

Het magazine (VER)ANTWOORD is in te zien en te downloaden via www.asitoverantwoord.nl, of gratis te bestellen via duurzaam@asito.com.

Reageren?